EARTHLY


EARLY B, JOSHUA NA DIE REËN, JAK DE PRIESTER EN ANDER BEKENDES SLUIT AAN BY DIE INISIATIEF OM VIR 500 000 KINDERS PER DAG, ÉLKE DAG KOS TE GEE!
Tuesday, May 3, 2022 - 15:29

EARLY B, JOSHUA NA DIE REËN, JAK DE PRIESTER EN ANDER BEKENDES SLUIT AAN BY DIE INISIATIEF OM VIR 500 000 KINDERS PER DAG, ÉLKE DAG KOS TE GEE!

 

Het jy geweet dat die fondasie vir ‘n kind se optimale ontwikkeling en gesondheid gelê word binne die eerste 1000 dae van sy / haar lewe?

Behoorlike voeding het ‘n direkte impak op ‘n kind se oorlewing, groei, leervaardigheid en sal uiteindelik bepaal of hy / sy uit armoede kan opstaan of nie.  Om ‘n kind te voed dra direk by tot ons gemeenskap se langtermyn gesondheid, stabiliteit en voorspoed.

Bekendes van reg-oor die land soos Early B, DJ Ready D, Jak de Priester, Joshua na die Reën, Chané Grobler, Calvin Reef, Mel Du Bois, Mel Rock Lizzo, Irvin van der Merwe, Dean Smith, Magriet Groenewald, Iam_Roberto_ en talle ander het aangesluit by die 500kPerDay inisiatief deur die bekendstelling van die nuwe Eartlhy Tandepasta Tablet op 30 April 2022 te ondersteun.  Hierdie omgewingsvriendelike vervaardiger wat tandepasta in tabletvorm vervaardig, het nie op hulle laat wag nie en aangekondig dat hulle R2 vir elke produk wat verkoop word aan die 500kPerDay inisiatief wat in Shoprite Checkers, asook by aanlyn verskaffers beskikbaar is, skenk.

Earthly Tandepasta is ‘n maatskappy wat gefokus, inklusief en progressief is en daarna streef om ‘n positiewe impak op die omgewing en gemeenskap rondom hulle te maak.  Hulle het ‘n dinamiese vennootskap met 500kPerDay, wat gedryf word deur Outside the Bowl Africa – ‘n nie-winsgewende maatskappy wat hoë kwaliteit voedsame maaltye vervaardig en saamstel om kinders in ons gemeenskappe te voed.  Hulle doelwit is om 500 000 maaltye per dag, élke dag te lewer en so ‘n merkwaardige verskil te maak in die lewens van minderbevoorregte kinders deur saam met plaaslike Suid-Afrikaanse besighede soos Earthly Tandepasta hande te vat.

Maar die ouens by Earthly het nie gestop by die skenking van R2 per item nie!  Omdat hulle daarin glo dat mondhigiëne elke persoon se menslike reg is, was hulle missie nog altyd om gratis toegang daartoe te bied aan minderbevoorregte gemeenskappe regoor Suid-Afrika en sub-Sahara gebiede.  Met hulle unieke tandapasta tablette, gee hulle nou die geleentheid om vir mense ‘n gesonde en alternatiewe tandapasta in herwinbare vorm aan te bied, terwyl hulle ook omgewingsvriendelik en verantwoordelik is.

Buiten vir die R2 skenking op elke Earthly Tandepasta produk wat verkoop word, sluit hulle ook twee Earthly Tandepasta tablette in elke kospakkie in wat versprei word deur die 500kPerDay voedselketting en gee sodoende aan minderbevoorregte kinders die reg tot gratis mondhigiëne.

En jy kan nou dieselfde doen!  Deur enige van die nuwe Earthly Tandepasta produkte te koop sal jy nie net direk bydra tot die 500kPerDay inisiatief nie, maar jy sal ook ‘n minderbevoorregte kind die reg gee tot gratis mondhigiëne terwyl jy help om die omgewing skoon te hou.

 

SOSIALEMEDIA SKAKELS

 

EARTHLY TANDEPASTA:

Webtuiste:  https://earthlytoothpaste.com/#about
Instagram: http://www.instagram.com/earthlytoothpaste
Facebook: https://www.facebook.com/EarthlyToothpaste

500KPERDAY
Webtuiste:
https://500kperday.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/500kperday/
Instagram: https://instagram.com/500kperday.global?utm_medium=copy_link

PUBLISITEIT & BEMARKING
Starburst Promotions

Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webtuiste: www.starburstmusic.co.za

EARLY B, DJ READY D, JAK DE PRIESTER, AND OTHERS JOIN THE INITIATIVE TO FEED 500 000 KIDS PER DAY, EVERY DAY!

 

Did you know that the foundation for a child’s optimum development and health is established between the first

1 000 days of his/ her life?

Proper nutrition has a direct impact on a child’s survival, growth and learning ability, and will ultimately determine whether he/ she is able to rise out of poverty or not. Feeding a child contributes to society’s long-term health, stability and prosperity.

Well-known celebrities, influencers and radio personalities, Early B, DJ Ready D, Jak de Priester, Joshua na die Reën, Chané Grobler, Calvin Reef, Mel Du Bois, Mel Rock Lizzo, Irvin van der Merwe, Dean Smith, Magriet Groenewald, Iam_Roberto_ and many other influencers joined the 500kPerDay initiative by supporting the launch of the new Earthly Toothpaste Tablet on 30 April 2022.  This zero-waste and environmentally friendly manufacturer, which produces toothpaste in tablet form, did not hesitate to donate R2 towards the 500kPerDay initiative for every Earthly product sold at Shoprite Checkers and other online retailers.

Earthly Toothpaste – a centered, grounded, inclusive and progressive company that thrives on positively impacting the environment and community is in a dynamic partnership with 500KPerDay, powered by Outside the Bowl Africa – a non-profit company who produces highly nutritious meals to feed children in our communities. Their goal is to reach a target of 500 000 meals per day, and to make a difference in the lives of underprivileged children by partnering with local South African companies like Earthly Toothpaste who agrees that together, we can make a difference!

But the guys from Earthly didn’t stop at R2 for every item sold! A firm believer that oral hygiene is a universal right, their mission has always been to provide free access to oral hygiene to disadvantaged communities throughout South Africa and sub-Saharan regions.

With Earthly’s unique toothpaste brand, they have the opportunity to provide consumers with a healthy alternative to traditional toothpaste whilst being environmentally responsible.

In addition to donating R2 on each Earthly Toothpaste product sold, they are also including two Earthly Toothpaste Tablets in every food parcel distributed via the 500kPerDay supply chain, granting disadvantaged children the right and access to oral hygiene.

And now you can do the same. By purchasing any of the Earthly Toothpaste products, you will not only be contributing towards the 500kPerDay initiative but also be giving a disadvantaged child the right to free, zero-waste oral hygiene!

 

SOCIAL MEDIA LINKS

 

EARTHLY TOOTHPASTE:

Website:  https://earthlytoothpaste.com/#about
Instagram: http://www.instagram.com/earthlytoothpaste
Facebook: https://www.facebook.com/EarthlyToothpaste

500KPERDAY
Website:
https://500kperday.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/500kperday/
Instagram: https://instagram.com/500kperday.global?utm_medium=copy_link

 

PUBLICITY & MARKETING
Starburst Promotions

Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za