Stroomop Se Lokprent Is Uiteindelik Hier!

Embedded thumbnail for Stroomop Se Lokprent Is Uiteindelik Hier!
Thursday, June 7, 2018 - 13:43

Die lang wag is verby! Ivan Botha en Donnalee Roberts stel met trots die lokprent van hulle nuutste projek, STROOMOP, bekend.

Kyk dit hier: Stroomop Trailer

Hierdie opwindende avontuurverhaal gaan oor meer as net lewe en dood. Dit vertel die storie van vyf dames - Lana, Vivian, Adrie, Nixie en Diona - wat elkeen besig is om te ‘verdrink’ en in die rowwe waters van die lewe rondgemaal word. ’n Sameloop van omstandighede neem hulle saam op ’n avontuur op die Oranjerivier. Hier gebeur die ondenkbare en hulle boot word omgegooi, die riviergids raak verlore en die vroue bevind hulleself in ’n stryd om oorlewing in die wildernis.

Die reis verander hulle lewens ingrypend, soos wat hulle saam deur seer en vrees worstel. Temas waarop die film fokus, is selfontdekking, vergifnis, aanvaarding en genesing.

Soms gaan jy moet stroomop swem om te ontdek dat jy meer as genoeg is en oor alles beskik om enigiets te oorkom wat die rivier van die lewe na jou kant toe mag spoel,” sê Ivan en Donnalee oor die boodskap agter hierdie inspirerende film.

Anders as met hulle vorige twee lokettreffers, Pad na jou Hart en Vir Altyd, is beide akteurs nie dié keer saam op die silwerdoek te sien nie. Alhoewel hulle saam aan die prent gedroom, geskryf en vervaardig het, is dit Donnalee wat die vroulike hoofrol vertolk, terwyl Ivan sy debuut maak as rolprentregisseur. Hy is baie opgewonde oor die opwindende nuwe loopbaanuitdagings wat oor sy pad gekom het en vertel: “Ek het tien jaar terug, op die stel van Bakgat, al geweet dat ek regie wil doen, maar ek ek wou eers meer leer voordat ek dié uitdaging aanpak. Ek en Tom Marais het op die stel van Bakgat 1 ’n belofte aan mekaar gemaak dat wanneer ek my eerste film se regie doen, hy die kinematografie sal behartig. Tien jaar later en hier is dit nou.”

Die fliek, wat op die Oranjerivier en naby Onseepkans in die Noordkaap, asook rondom Johannesburg verfilm is, word gekomplementeer deur ’n sterk rolverdeling:

Donnalee (Vir Altyd, Ballade vir ’n Enkeling, Pad Na Jou Hart, Klein Karoo, 7de Laan), wat in die verlede verskeie toekennings vir haar toneelspel en filmwerk gewen het, waaronder Huisgenoot Tempo’s vir Beste Aktrise en Beste Speelfilm, speel die rol van die chirurg met ’n hartseer verlede, Lana. “Lana is een van die uitdagendste rolle wat ek nog gespeel het. Sy neem die lewe en haar werk baie ernstig op en haar moue is opgerol, of dit nou is om ’n lewe te red of ’n bakleiery te begin. Daar is ’n rede hoekom sy so ’n rebel is, maar sy het ’n goeie hart,” verklap Roberts oor haar karakter.

Vivian, die tweede Stroomopvrou, het haar lewensvreugde as kind reeds verloor en vind haar lewe hiper-vervelig en dit vererger daagliks haar neiging tot depressie. ’n Baie diep seer na ’n groot liefdesteleurstelling veroorsaak dat sy haarself in iemand anders probeer verander in ’n poging om aanvaarding te vind, maar in die proses verloor sy haarself heeltemal. Dié rol word vertolk deur Simoné Nortmann (Hotel, Wonderlus, Vuil Wasgoed) en sy beskryf haar karakter as volg: “Vivian is ’n data-analiseerder en dit is duidelik dat sy onseker is oor haarself. Sy hou van roetine en is omvergegooi deur hierdie avontuur, wat haar dwing om haar grootste vrese in die oë te kyk”. Simoné het kykers se harte verower in die bekroonde lokettreffer, Vir die Voëls, waarvoor sy as Beste Aktrise aangewys is by die Huisgenoot Tempo’s en Tallgrass Internasionale Rolprentfees.

Oor haar karakter, Adrie, sê Chanelle de Jager (Egoli, Die Boekklub 1&2, Boland Moorde): “Adri is die mamma van drie besige kinders, vir wie sy baie lief is, maar sy voel asof sy ’n bietjie verdrink en tyd nodig het om haar battery te herlaai.” Soos die meeste vroue daarbuite, skeep sy haarself heeltemal af in ’n poging om al haar boksies daagliks gemerk te kry, en iewers het sy haar innerlike krag en vreugde verruil vir besigwees. Adrie is in ’n voortdurende worsteling met haar gewig en sien nie haar eie mooi raak nie en, as gevolg daarvan, mis sy hoe mooi haar man haar vind.

Diona is in haar hart eerste ’n ma – sterk, uitdagend en bowenal beskermend. Hierdie eienskappe het haar gedryf tot ’n suksesvolle prokureur wat die leer van die besigheidswêreld hoog opgeklim het, ongelukkig was dit onwetend meestal ten koste van haar gesin. Na die dood van haar man moet sy probeer om die verhoudingsbrug tussen haar en haar dogter te herstel. “Diona is ’n ma, wat haar familie eintlik so ’n bietjie afskeep omdat haar werk vir haar baie belangrik is,” sê Ilse Klink (Isidingo, The Path, Villa Rosa, Roer Jou Voete) wat ’n bekende gesig is op die verhoog en kassie en onlangs Fiësta- en Naledi-toekennings gewen het vir Beste Aktrise.

Nixie bevind haarself terug in Suid-Afrika in die middel van haar studtydperk in London, maar die keer met ’n geheim wat sy nie met haar ma kan deel nie. Na haar pa se dood trek sy elke dag ’n bietjie meer terug in haar dop in, ongemaklik met die verhouding wat nou skielik met haar vroeër afwesige ma gevorm moet word en nie die vraag: “wat het in London gebeur” kan laat gaan nie. Carla Classen (Howled and she forgot to say sorry, A Sense of Touch, 7de Laan) ’n talentvolle aktrise en verhoogkunstenaar wat in 2016 ’n Woordfees-toekenning gewen het, se karakter in die rolprent is Nixie. “Sy is een-en-twintig en ’n milleniër wat baie betrokke is by ander mense op haar foon, maar ’n introvert is in die regte lewe. Sy gaan op die avontuur om haar pa se dood te probeer verwerk,” verduidelik sy.

Armand Aucamp (Ballade vir ’n Enkeling, Die Boekklub 1&2, Krotoa, Knapsekêrels) speel die rol van die riviergids, Guy. “Guy is ’n man van die aarde, sonder ’n ego en baie in voeling met sy emosies. Hy is baie toeganklik en verbreek nogal daardie vooropgestelde stereotipes wat bestaan oor hoe ’n man lyk en hoe hy regtig is,” beskryf hy sy karakter.

STROOMOP se draaiboek is geskryf deur Ivan Botha, Donnalee Roberts en Sean Robert Daniels van The Writers Block. Die produksie is vervaardig deur 17FILMS en The Film Factory SA, in samewerking met kykNET en die Departement van Handel en Nywerheid (DTI), en word plaaslik deur Filmfinity versprei. Die rolprent begin op 9 Augustus 2018, landswyd, draai.

SOSIALEMEDIASKAKELS

Facebook: https://www.facebook.com/stroomopfilm/
Twitter: @stroomopfilm
Instagram: @Stroomopfilm
Hutsmerke: #RaakVerloreVindJouself #StroomopFilm #9Aug2018

Stroomop’s Trailer Is Finally Here!

The wait is finally over! Ivan Botha and Donnalee Roberts are proud to announce the release of the trailer for their latest project, STROOMOP.

Watch it here: Stroomop Trailer

This exciting adventure is about more than just life and death, it tells the story of five women – Lana, Vivian, Adrie, Diona and Nixie – who are being tossed about by life’s rough waters and drowning in their own lives. Coincidence takes them on an adventure on the Orange River. Here the unthinkable happens when their boat capsizes, the river guide goes missing and they find themselves in a battle for survival in the wilderness.

The journey irrevocably changes their lives as they struggle through the pain and fear together. Themes which the film explore include self-discovery, forgiveness, acceptance and healing.

Sometimes you will have to swim against the current to discover that you are more than enough, and that you possess everything you need to overcome what the river of life may float your way,” says Ivan and Donnalee about the message behind this inspiring film.

Unlike their previous blockbusters, Pad na jou Hart and Vir Altyd, the actors don’t appear on screen together this time. Although they jointly dreamt about, wrote and produced the film, Donnalee plays the female lead while Ivan makes his directorial debut. He is very excited about the new career opportunities coming his way and says: “Ten years ago, on the set of Bakgat, I knew that I wanted to direct, but I wanted to learn more before taking on this challenge. Tom Marais and I made a promise to one another on the set of Bakgat 1 that he would do the cinematography when I direct my first film. Ten years on and here we are.”

The movie, filmed on the Orange River, near Onseepkans in the Northern Cape and around Johannesburg, is complemented by a strong cast:

Donnalee (Vir Altyd, Ballade vir ’n Enkeling, Pad Na Jou Hart, Klein Karoo, 7de Laan), who has won numerous awards, including Huisgenoot Tempo’s for Best Actress and Best Feature Film, plays Lana, a surgeon with a tragic past. “Lana is one of the most challenging character’s I’ve ever played. She takes life and her career very seriously and isn’t afraid to get her hands dirty, whether she’s trying to save a life or starting a fight. There is a reason why she is such a rebel, but she has a good heart,” says Donnalee about her character.

Vivian, the second Stroomop lady, lost her joy for life as a child and finds her life extremely boring, which worsens her daily tendencies towards depression. In an attempt to find acceptance after a terrible break-up, she tries to change herself into someone else. In the process, however, she loses herself completely. The character is played by Simoné Nortmann (Hotel, Wonderlus, Vuil Wasgoed), who describes her character as follows: “Vivian is a data analyst and it is clear that she is very unsure of herself. She likes routine and is taken aback by this adventure, which forces her to face her biggest fears,” says Simoné, who stole viewers’ hearts in the award-winning blockbuster Vir die Voëls, for which she won Best Actress at both the Huisgenoot Tempo’s and the Tallgrass International Film Festival.

Chanelle de Jager (Egoli, Die Boekklub 1&2Boland Moorde) says the following about her character, Adrie: “Adrie is the mother of three very busy children, whom she loves dearly. But she sometimes feels as if she is drowning, and that she needs to recharge her batteries.”

Adrie, like most women, neglects herself in an attempt to tick all her daily boxes. Somewhere along the line, though, she swapped her inner power and joy for busyness. She is in a constant battle with her weight and doesn’t see own beauty. As a result, she completely overlooks how beautiful she is to her husband.

In her heart, Diona is a mother first – strong, challenging and above all protective. These characteristics led to her becoming a lawyer who has climbed to the top of the career ladder. Unfortunately, and unknowingly, her success came at the cost of her family. After her husband’s death she desperately tries to repair her relationship with her daughter.

Diona is a mother who neglects her family a little, because her career is so important to her,” says Ilse Klink (IsidingoThe PathVilla Rosa, Roer Jou Voete), who is a familiar face on both the stage and the screen, and who recently won Fiesta and Naledi Awards for Best Actress.

Amid her studies in London, Nixie returns to South Africa, but this time with a secret she cannot share with her mother. After her father’s death she is becoming increasingly introverted, and she is uncomfortable with the relationship she now has to foster with her previously absent mother who simply cannot let go of the question “what happened in London?”.

Carla Classen (Howled and she forgot to say sorryA Sense of Touch, 7de Laan), a talented actress and stage artist who won a Woordfees Award in 2016, plays Nixie. “She is a 21-year-old millennial who is very involved with other people through her phone, but in real life she is an introvert. She goes on this adventure to try and come to terms with her father’s death,” she explains.

Armand Aucamp (Ballade vir ’n EnkelingDie Boekklub 1&2, Krotoa, Knapsekêrels) plays the role of Guy, the river guide. “Guy is a man of nature, without an ego and very in touch with his emotions. He is accessible and breaks the preconceived stereotypes about how a man looks and what he is really like,” he says about his character.

STROOMOP’s script was written by Ivan Botha, Donnalee Roberts and Sean Robert Daniels from The Writers Block. The project was produced by 17FILMS and The Film Factory SA, in association with kykNET, and the Department of Trade and Industry (DTI). Distributed locally by Filmfinity, the film is scheduled for release in cinemas nationwide on 9 August 2018.

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/stroomopfilm/
Twitter: @stroomopfilm
Instagram: @Stroomopfilm
Hashtags: #RaakVerloreVindJouself #StroomopFilm #9Aug2018