Springsteen se musiek die inspirasie vir nuwe fliek!

Embedded thumbnail for Springsteen se musiek die inspirasie vir nuwe fliek!
Tuesday, July 9, 2019 - 11:13

Almal het daardie een liedjie, album, fliek of boek wat op die perfekte tyd hulle lewenspad kruis – net op daardie oomblik wat alles voel asof dit uitmekaar uit val, is daar ’n merkwaardige stukkie kuns wat jou laat glo dat alles oukei gaan wees. 
 
BLINDED BY THE LIGHT vertel die storie van Javed (Viveik Kalra), ’n Pakistanse British tiener wat in ’n mindergegoede buurt in Londen woon in 1987, en presies dit ervaar. Dan ontdek hy Bruce Springsteen se musiek, wat hom wakker maak en sy obsessie en indentiteit word. Maar die musiek doen ook meer as dit. 
 
Geïnspireer deur die lewe van die Britse joernalis, Sarfraz Manzoor, wat ook mede-draaiboekskrywer is, fokus die fliek op ’n tiener wat sukkel om balans te vind tussen sy lewe binne en buite sy ouerhuis en hoe sy lewensverwagtinge hemelsbreed verskil van sy Pakistanse pa s’n.
 
Javed se wêreld word op sy kop gedraai nadat ’n toevallige ontmoeting met ’n rebelse klasmaat, Roops (Aaron Phagura), wat sy nuwe vriend aan die polsende musiek van Bruce Springsteen voorstel; die kunstenaar wat op daardie tydstip nie noodwendig meer as ‘cool’ geag word deur Javed se tydsgenote nie, maar die lirieke inspireer hom en neem beheer van sy toekoms. 
 
BLINDED BY THE LIGHT is ’n fliek oor grootword deur regisseur Gurinder Chadha, wat in 2002 verantwoordelik was vir die lokettreffer Bend It Like Beckham. Die rolprent, wat beide ’n sjarmante huldeblyk aan tienerdrome en Bruce Springsteen is, is ook ’n opwindende terugkeer na die kollig vir dié geliefde regisseur. Sy beskryf die kern van die fliek so: “Dit is ook ’n jonman se drome en hoe iemand, uit ’n totale ander agtergrond en duisende kilometers weg, hom inspireer om dit te volg.” 
 
Javed se huislike omstandighede is dieselfde as wat ons al honderde kere gesien het: Ouers wat verwag dat hulle kinders die kultuur waarmee hulle grootgeword het moet ignoreer vir die waardes van die land waarvandaan hulle kom. Malik (Kulvinder Ghir) die streng pa, is vasgevang in ’n ondankbare werk. Hy het sy hele lewe daaraan spandeer om ’n beter toekoms vir sy kinders te skep.  Hy is ’n trotse en tradisionele patriarg en weier dat sy seun ’n huurmotorbestuurder word, maar is ook heeltemal onbewus van Javed se brandende begeerte om sy eie man te wees. Ghir se vertolking van die rol is hartlik en skreeusnaaks. 
 
Net soos met Javed, verleen Kalra se spontaniteit en onverwagse lae van emosionele kwesbaarheid baie diepte aan die fliek en lyk dit regtig of hy die tyd van sy lewe in hierdie rol het.
 
Javed se vriende en familie is in die res van die rolverdeling te sien. Sy ma Noor (Meera Ganatra) is die geduld self, terwyl sy ousus Shazia (Nikita Mehta) vir hom die nodige perspektief gee oor hoe om sy eie waarheid te ontdek.
 
Die ondersteunende rolle is gevul deur talent soos Hayley Atwell as die Engelse onderwyser wat help om die platform te skep vir Javed se inspirasie om te groei; Nell Williams as Eliza, die meisie wat sy oog vang; en sy sogenaamde nuwe beste vriend Matt (Dean-Charles Chapman).
 
BLINDED BY THE LIGHT is meer as net ’n viering van Springsteen se werk. Oorweldig deur die rassisme wat hy op straat ervaar en die beperkinge wat op Javed geplaas word deur sy pa, vertel die fliek ’n baie intense verhaal van grootword. Dit lei jou na die plek waar musiek alles kan wees: die belofte van ’n lewe wat jy nog nie het nie, maar wat die musiek sê jy kan kry.
 
Springsteen se musiek doen presies dit vir Javed. Dit is asof hierdie vreemde wit man van New Jersey spesiaal vir dié Pakistanse tiener sing, asof hy elke aspek van sy lewe beskryf en sy pad na die beloofde land uitwys. Die lirieke word so intens in Javed se brein ingeprent dat dit in die regte wêreld oorspoel en oor die skerm spat. Javed se ervarings met Springsteen se musiek word so verweef in die tiener se menswees dat dit byna onmoontlik is om nie saam met hom die woorde van jou gunsteling-musiek aan die wêreld te wil uitbasuin nie. 
 
Soos wat Chadha met Bend It Like Beckham gewys het, weet sy hoe om die stres van botsende kulture soomloos saam te weef in ’n baie toeganklike komedie. 
 
“Met al my flieks probeer ek demonstreer hoeveel ons almal met mekaar in gemeen het, selfs al dink ons nie so nie. Ek wil hê dat gehore met my karakters moet kan identifiseer en voel dat die lewe nie net ’n onregverdige plek vol probleme is nie, maar ook besef dat dit ’n ongelooflike avontuur is waar verandering altyd moontlik is. Ek wou ook graag hê dat kykers moet besef watter wonderlike man, skrywer en musikant Bruce Springsteen is – hy verdien dit!”
 
BLINDED BY THE LIGHT beloof om, deur middel van ’n aangrypende en emosionele plesierreis, vir kykers te illustreer hoe musiek lewens kan verander – veral in die fase waar tieners volwassenes word.
 
Die rolprent word versprei deur Filmfinity (Edms) Bpk. en sal by plaaslike bioskope begin draai op 16 Augustus 2019.
 
Kyk die lokprent hier: https://www.youtube.com/watch?v=_ZlN6iQWARE
 
SOSIALEMEDIA
Vir meer inligting oor BLINDED BY THE LIGHT, insluitend die amptelike lokprent, hou ons Facebook-blad dop of volg ons op Twitter by @NutsAboutMovies en gebruik die hutsmerk #BBTLMovie_SA om oor die fliek te gesels.
 
INTERNASIONALE SKAKELS
Facebook: @blindedbythelightmovie
Twitter: @BBTLmovie
Instagram: @blindedbythelightmovie

Springsteen's music serves as inspiration for new coming-of-age film

 Everyone has that one song, album, movie or book that came along at the perfect time in their life – just when everything felt like it was falling apart, an incredible piece of art came along and made everything seem like it might be all right.
 
BLINDED BY THE LIGHT tells the story of Javed (Viveik Kalra), a Pakistani British teenager living in a drab London suburb in 1987, who experiences exactly that. He discovers the music of Bruce Springsteen, which jolts him alive and becomes his fixation, his obsession and identity. But the music does more than that.
 
Inspired by the life of British journalist Sarfraz Manzoor, who co-wrote the script, the film focuses on the teen, who is struggling to find a balance between his life in and outside of the home, with expectations from his Pakistani father conflicting with how he sees his own life.
 
Javed’s world is turned upside down after a chance encounter with rebellious classmate Roops (a scene-stealing Aaron Phagura), who introduces his new friend to the thumping music of Bruce Springsteen; the artist might no longer be seen as cool by Javed’s peers, but the lyrics inspire him to take control of his destiny.
 
BLINDED BY THE LIGHT is a coming-of-age tale directed by Gurinder Chadha, who in 2002 made the terrific Bend It Like Beckham. The film, which is both a charming ode to teenage dreams and a loving tribute to The Boss, marks an exuberant return to form for the director, who explains the essence of the movie: “It’s about a young man’s dreams, and how he is inspired by someone from a totally different cultural background writing about their own life thousands of miles away in New Jersey.”
 
Javed’s home life is one we’ve encountered a million times: Parents who expect their children to ignore the culture they’ve brought them to and honour the values of the land they left. Playing the stern father, Malik, Kulvinder Ghir has a thankless job. He has devoted his entire life to eking out a better future for his children. A proud and traditional patriarch, he refuses to let his son grow up to be a taxi driver, but he also lives in denial about Javed’s burning desire to become his own man. Ghir’s performance is heartfelt and hilarious.
 
Meanwhile, as Javed, Kalra’s wide-eyed expressiveness and unexpected layers of emotional vulnerability lends a great deal to the film. He seems to be having the time of his life in this role.
 
The rest of the cast include Javed’s family and friends. His mother Noor (Meera Ganatra) is a beacon of patience, while his older sister Shazia (Nikita Mehta) is the similarly-Anglicised sibling who gives the teen some much-needed perspective about how to look out for his own.
 
Supporting actors include Hayley Atwell as a well-meaning English teacher who helps set the stage for Javed’s inspiration to grow; Nell Williams as Eliza, the girl who catches his eye; and his New Wave wannabe best friend Matt (Dean-Charles Chapman).
 
BLINDED BY THE LIGHT is more than a celebration of Springsteen. Overwhelmed by skinhead racism on the street and the constraints placed on Javed by his constantly striving father, it is a bracing movie about growing up. It takes you to that place where music can be everything: the promise of a life you don’t have yet, but which the music says you can get.
 
Springsteen’s music does exactly that for Javed. It’s like this strange white man from New Jersey is singing directly to the Pakistani teen, like he’s describing every beat of his life, and charting Javed a course to his own promised land. The lyrics erupt so intensely in Javed’s brain that the words spill out into the real world and splash around the screen. Javed’s experiences with Springsteen’s music are so inexorably woven into the fabric of adolescence that it’s almost impossible not to relate to the teenage impulse to shout the lyrics of your favourite musicians from the rooftops.
 
As Chadha demonstrated with Bend It Like Beckham, she knows how to effortlessly thread the stresses of clashing cultures with bright, accessible comedy.
 
“With all of my films, I want to show how similar we are to people that we thought were different to us. I want audiences to feel a human connection to my characters and to leave feeling that the world is not only an unequal place full of problems, but also a joyous world where there is always the possibility of transcendence. And I want audiences to fully appreciate what an incredible man, writer, and musician Bruce Springsteen is – he deserves it!”
 
BLINDED BY THE LIGHT is a crowd-pleasing, heartfelt and emotionally gripping joyride about the ways in which music can change our lives – especially during the advent of adolescence.
 
The film is distributed by Filmfinity (Pty) Ltd. and will be released nationwide on 16 August 2019.
 
Watch the trailer here: https://www.youtube.com/watch?v=_ZlN6iQWARE
 
SOCIAL MEDIA
For more information on BLINDED BY THE LIGHT, including official trailers, please visit our Facebook Page or follow us on Twitter at @NutsAboutMovies, using #BBTLMovie_SA.
 
INTERNATIONAL LINKS
Facebook: @blindedbythelightmovie
Twitter: @BBTLmovie
Instagram: @blindedbythelightmovie