SHARONEY STEEL HARTE MET NUWE ENKELSNIT

Monday, May 28, 2018 - 14:41

Suid-Afrika se gunsteling-borrelende blondekop, Sharoney, is terug met ’n splinternuwe enkelsnit wat sommer diep in luisteraars, van alle ouderdomme, se harte gaan kruip. 

 

CRUSHis ’n tipiese hoërskoolmeisieliedjie. Elke meisie was al verlief, veral op skool. Soms bly hierdie spesifieke outjie jou ‘crush’ vir nog lank na matriek. Dit gee jou skoon vlinders in die maag as jy aan hom dink. Jy bloos as hy met jou praat en soms kan jy nie help om net te glimlag as jy sy naam sien nie,”vertel die sangeres oor hierdie snit uit die pen van Hugo Ludik en Kyle Grant. “Die liedjie het my onmiddellik getrek omdat ek self al ’n ‘crush’ gehad het op iemand toe ek jonger was. Dit beskryf so mooi hoe ek op daardie spesifieke tyd gevoel het, maar toe het ek nie die regte woord gehad om dit vas te vang nie.” 

 

Dié lekkerluistertreffer bou voort op die ritmiese popmusiekstyl waarvoor die sangeres bekendheid verwerf het en nooi jou uit om spontaan saam te sing of ’n draai op die dansvloer te gaan maak. “Ek sal graag wil hê dat luisteraars dieselfde gevoelens moet beleef wat ek en die skrywsers van die liedjie gevoel het. Dat dit hulle so ’n bietjie terug in tyd sal neem en sag op die oor sal val,”sê sy. ’n Musiekvideo van die popliedjie word ook binnekort verfilm en Sharoneyis sommer baie opgewonde om dit met die wêreld te deel. “Fathom Mediagaan weereens betrokke wees by hierdie produksie wat by ’n hoërskool gaan afspeel. Ek was self verantwoordelik vir die konsep en het my eie ervaring as inspirasie gebruik. Dit vertel die storie van die gewilde ou in die skool, elke meisie se droomkêrel, en die gewone meisie wat maar net altyd daar is. Sy staar na die jongman en kan maar net dagdroom oor die toekoms. Hoe die toneel verder afspeel is dalk soos ’n feëverhaal. Sal die prinses haar prins kry? Ons sal maar moet wag en sien...,” verklap die kunstenaar opgewonde.

 

CRUSHis die derde vrystelling vanaf haar nuutste album, Skyn, wat in 2018 benoem is vir ’n Ghoema-toekenning vir Beste Popalbum Deur ’n Vroulike Kunstenaar. Die titelsnit is baie goed ontvang en het die nommer 1-posisie op Lekker FM se treffersparade beklee. Verder was dit ook verskeie weke onder die top 10 op Bosveldstereo se Afrikaanse Top 20, die kykNET Top 20en VCR se Baanbrekers. Die musiekvideokan steeds gereeld op die kassie gesien word.

 

Sharoneyhet in 2014 die musiekwêreld amptelik betree toe haar eerste enkelsnit, Een Keer, wat deur ADAM se Hugo Ludik en Reynardt Hugo geskryf is, binne enkele dae die trefferleer begin klim het en sommer vir lank bo-aan, al wat ’n treffersparade is, gekuier het. 

 

Kort daarna is haar debuutalbum, In Ons Fairytale, vrygestel en dit was ook ’n kitssukses wat aan haar in 2015 twee Ghoema-nominasies (Nuweling van die Jaaren Beste Pop-Album deur ’n Vroulike Kunstenaar), asook ’n benoeming vir ’n Huisgenoot Tempo-toekenning (Nuweling van die Jaar) besorg het. Prinses, haar tweede enkelsnit uit die pen van Hugo Ludik en Reynardt Hugo, was ook baie gewild en het dadelik lugtyd gekry oor die radio en ook op televisie. Die derde en vierde enkelsnitte, Fairytaleen Wees My Held, het kort daarna gevolg en haar plek in die harte van Suid-Afrikaners verstewig en voortgebou op die sukses wat sy reeds bereik het.

 

Wanneer sy nie op die verhoog is nie, is sy baie betrokke by die Dare To Care-liefdadigheidsinisiatief wat uitreik na mense en organisasies in nood. Die ster is ook besig om saam met een van haar borge, Katoenkind, te werk aan die ontwerp van haar eie Sharoney T-hempen het pas aangekondig dat sy in 2019 deel gaan wees van die Bokboot-konsert. Haar weergawe van MercyMese gospeltreffer, I Can Only Imagine, is onlangs uitgereik as deel van ’n uitdaging om hierdie internasionale fliek in Suid-Afrika te bemark en is baie goed ontvang.

 

Luister dit hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZJPVaUmOF_c

 

CRUSH is die perfekte liedjie vir enige kuier of danspartytjie en sal beslis iets wees waarna meisies, wat met dieselfde gevoelens worstel, oor-en-oor gaan luister. Dit is Sharoneyse sewende enkelsnitvrystelling en ’n pragtige getuigskrif van hoekom sy so ’n gewilde naam in die musiekbedryf is. 

 

SOSIALEMEDIASKAKELS

Facebook:https://www.facebook.com/www.sharoney.co.za

Twitter:@Sharoneymedia

Instagram:@sharoney01

Web:www.sharoney.co.za

SHARONEY STEALS HEARTS WITH NEW SINGLE 

 

South Africa’s favourite bubbly blonde,Sharoney, is back with a brand new single that will undoubtedly win the hearts of listeners of all ages.

 

CRUSH is a typical ‘high school girl’ song. Every girl knows what it is like to be in love. Especially in school. Sometimes the guy in question remains your ‘crush’ long after matric. You get butterflies just thinking about him, you blush when he speaks to you and you can’t help smiling when you see his name,” says the singer about the track, which was written by Hugo Ludik and Kyle Grant. “The song immediately appealed to me because I had a crush on someone when I was younger. It describes so beautifully how I felt at that time, but back then I didn’t have the rights word to capture those feelings.”

 

The track offers the same rhythmic pop that the singer is known for, and invites you to spontaneously sing along or take a turn on the dance floor. “I would love it if listeners could experience that same feeling the songwriters and I did; that they would take a moment to reminisce while enjoying the song,”she says. 

 

A music video of the song will also be filmed shortly and Sharoney is beyond excited to share it with the world. Fathom Media will again be involved in the production, which will be filmed on location at a school. I was personally responsible for the concept and used my own experience as inspiration. It tells the story of the most popular guy in school, every girl’s dream boyfriend, and the plain girl who is always just there. She stares at him and can only dream about the future. What unfolds next is like a fairy tale. Will the princess get her prince? We’ll have to wait and see...” she shares excitedly.

 

CRUSH is the second release off her latest album, Skyn, which was nominated for a 2018 Ghoema Award for Best pop album by a female artist. The titular track was well received and reached the number one spot on Lekker FM’s hit chart. It also spent several weeks in the top ten on Bosveldstereo’s Afrikaans Top 20, the kykNET Top 20 and VCR’s Baanbrekers. The music video is still shown quite often on television.

 

Sharoney officially joined the music scene in 2014 when her first single, Een Keer,which was written by ADAM’s Hugo Ludik and Reynardt Hugo, started climbing to the top of the charts within days of its release, where it stayed for some time. 

 

Her debut album, In Ons Fairytale,was released shortly thereafter. It too, was an instant success and earned her two Ghoema nominations (Newcomer of the yearand Best pop album by a female artist), as well as a Huisgenoot Tempo nomination (Newcomer of the year) in 2015. Prinses,her second single penned by Hugo Ludik and Reynardt Hugo, was also very popular and received substantial radio and television airtime. The third and fourth singles, Fairytale and Wees My Held,followed. These songs secured her spot in the hearts of listeners and helped build on the success she had already achieved.

 

When she is not on stage, she is involved with the charity initiative Dare To Care,which reaches out to people and organisations in need. The star, along with one of her sponsors, Katoenkind, is currently working on designing her very ownSharoney T-shirt. She also just announced that she will be part of the Bokboot concert in 2019. In addition, her version of MercyMe’s gospel hit, I Can Only Imagine, was recently released as part of a challenge to market this international film in South Africa, and has been very well received.

 

Listen to it here: https://www.youtube.com/watch?v=ZJPVaUmOF_c

 

CRUSH is the perfect song for any get-together or party and is one that girls, particularly those struggling with the same feelings, will no doubt listen to on repeat. It isSharoney’sseventh single anda wonderful testimonial of why she is so popular in the music industry.

 

SOCIAL MEDIA LINKS

Facebook:https://www.facebook.com/www.sharoney.co.za

Twitter:@Sharoneymedia

Instagram:@sharoney01

Web:www.sharoney.co.za