Nuwe Meisiesgroep Deel Hulle Eerste Musiek Met Die Land

Thursday, September 5, 2019 - 10:35

One Voice, Suid-Afrika se gunsteling nuwe musiek-evas, het pas hulle eerste album vrygestel en musiekliefhebbers is behoorlik opgewonde oor die vooruitsig om meer van hierdie vier talentvolle dames te hoor. Die groep, wat beskryf kan word as vier unieke stemme wat saamgesmelt het om ’n vars en unieke popklank te skep, se eerste enkelsnit is nou beskikbaar en is reeds besig om die radiogolwe oor te neem.

DROOMPLANEET is ’n opgewekte Afrikaanse popsnit uit die pen van Lientjie Sothman. Dit is ’n goedvoel-liedjie oor die gevoel wat jy kry wanneer jy verlief is en die polsende ritme, wat jou uitnooi om saam te dans, sluit perfek by hierdie sorgvrye tema aan. “Wanneer jy verlief is op iemand, vergewe jy maklik al sy foute en wil jy graag saam met hom wegbreek na julle eie planeet,” verduidelik die vier oor die betekenis agter hulle eerste enkelsnit wat hulle stemme pragtig ten toonstel. “Ons hoop dat wanneer gehore hierna luister dit hulle sal terugvat na die tyd toe hulle vir die eerste keer verlief geraak het en dat dit hulle vir ’n oomblik weer so sal laat voel.”

ONE VOICE, die groep se debuut-album waarop DROOMPLANEET ook verskyn, bestaan uit nege lekkerluister-liedjies wat spog met moderne klankverwerkings (in Afrikaans en Engels), asook lirieke en temas waarby die publiek beslis sal aanklank vind. Ses van die snitte is splinternuwe oorspronklike werke wat beloof om aan elke musieksmaak te voldoen. “Ons het die titel van die album dieselfde gemaak as die groep se naam, omdat ons onsself en ons musiek so aan die mark wil bekendstel,” vertel hulle. “Elkeen van ons kan ten minste een instrument speel en die liedjies wat gekies is vir die eindproduk, was die waarmee ons self ook kon identifiseer.” Indrukwekkende weergawes van die bestaande treffers, Sucker, Ugly Heart en Secret Love Song, vorm ook deel van die album se speellys.

Die meisies beskou hulle eerste album as die hoogtepunt van One Voice se loopbaan sover en meen dat hulle mekaar se grootste inspirasie is. “Alhoewel ons mekaar nog nie lank ken nie, het ons dadelik gekliek en kom ons baie goed oor die weg. Saam wil ons vir onsself ’n plekkie in die musiekbedryf vestig en ons droom, om musiek te maak vir ’n lewe, bewaarheid. Voor elke optrede bid ons saam, want sonder die Here sou ons nie hierdie wonderlike geleentheid om ons droom uit te leef gehad het nie,” sê die groep.

Volgens One Voice lê al die liedjies op die nuwe album hulle na aan die hart, maar glo hulle dat DROOMPLANEET en Wake Up die potensiaal het om groot treffers te wees as gevolg van hierdie snitte se unieke aanslag.

One Voice, wat bestaan uit Kalinka Kilian, Carla Strauss, Karma Coetzer en Janke Bester, het in 2018 ontstaan nadat die meisies besluit het om hulle musiektalent te kombineer om iets ongewoon met die plaaslike mark te deel. Die groep is passievol oor musiek en straal ’n besonderse energie uit wanneer hulle op die verhoog is. “Ons naam verteenwoordig die feit dat al vier van ons iets uniek in ons stemme het, maar wanneer ons saam sing kom alles mooi bymekaar om een stem weer te gee. En ons almal het een doel met ons musiek – om wêreldwyd bekendheid te verwerf en nog baie suksesvolle albums en radiotreffers uit te bring,” deel die meisies.

Sedert hulle saam begin musiek maak het, het die viermanskap al by verskeie skole, feeste, restaurante en funksies opgetree, waaronder Hoërskool Eldoraigne, LemonJack-teater, Centurion-teater, Oppi Stoep, NG Kerk Rooihuiskraal, Platteland en meer. Wanneer jy hulle vra watter musikante die grootste invloed op hulle eie styl gehad het, verklap hulle dat Little Mix, GRL, Fifth Harmony en Shine 4 hulle grootste musikale inspirasie is. Spoegwolf, Karen Zoid en Early B word ook gelys as plaaslike kunstenaars saam met wie hulle graag eendag sou wou werk as hulle die geleentheid kry.

DIE MEISIES AGTER DIE WYSIES

Kalinka Kilian het haar passie vir musiek reeds as klein dogtertjie ontdek toe haar ouers vir haar ’n klein pienk Barbie-speaker en -mikrofoon gekoop het. Sy was skaars tien toe sy met formele sanglesse begin het en sedertdien het sy ook al verskeie instrumente leer speel en haar eie liedjies geskryf. Dié negentienjarige Musiektegnologie-student geniet dit om in haar vrye tyd te oefen en haarself as musikant te verbeter. Met haar vlymskerp sin vir humor en positiewe uitkyk op die lewe, maak sy ook seker dat haar mede-groeplede lekker lag wanneer dinge stresvol raak. Kalinka luister na ’n wye verskeidenheid genres en verklap dat sy graag ’n arbeidsterapeut sou wou word as musiek nie haar passie was nie.

Carla Strauss, wat haarself beskryf as die probleemoplosser in die groep, sing al vandat sy in graad twee is en daar is niks op hierdie aarde wat sy eerder sou wou doen nie. Volgens dié sielvolle agtienjarige, is sy beslis gebore om in die vermaakbedryf te werk en is dit haar boetie – wat ook ’n musikant is – se passie en liefde vir wat hy doen wat haar verlief gemaak het op musiek. Keaton Henson word uitgesonder as die kunstenaar wat die grootste invloed op haar eie styl gehad het en sy glo dat musiek die krag het om die wêreld te verander.

Janke Bester kon sing nog voordat sy kon praat en het op die ouderdom van tien met sanglesse begin. Volgens die negentienjarige Pretorianer, het sy ’n baie op-die-man-af-persoonlikheid en hou sy daarvan om die leisels vas te vat en dinge gedoen te kry. As sy nie mal was oor musiek maak nie, sou sy ’n beroep in ontwerp wou volg of ’n paramedikus wou word, omdat sy graag mense in nood wil help en ook ’n baie kreatiewe kant het. Alhoewel sy baie van Pop, Rock- en Folk-musiek hou, is Julia Michaels en Noah Kahan haar grootste inspirasie.

Karma Coetzer beskryf haarself as ’n skaam introvert wie se passie vir musiek op die verhoog lewe kry. Sy is verantwoordelik vir die sopraanstem en -harmonieë in die groep. In graad tien, het sy haar eerste liedjie geskryf en dit op digitale platforms begin vrystel, waarna verskeie ander gevolg het. Die geleentheid om, as deel van ’n groep handuitgesoekte sangers, in Amerika te kon optree is een van hierdie diereliefhebber se grootste loopbaanhoogtepunte sover en sy droom daarvan om ’n positiewe rolmodel vir haar volgelinge te wees. Hierdie talentvolle musikant studeer tans Arbeidsterapie, omdat sy graag die geleentheid sou wou hê om mense te kan help. Karma vind baie aanklank by kunstenaars soos Jo Black en Lauren Daigle se geestelike styl.

Om mense se harte te raak met hulle musiek is dié talentvolle musiekgroep se hoofdoel en hulle is tans hard besig met voorbereidings vir opkomende vertonings en om nuwe liedjies te skryf vir hulle volgende album. Die musiekbedryf het hulle geleer om nie toe te laat dat struikelblokke in die pad van sukses staan nie en hulle is opgewonde en positief oor die toekoms.

Met DROOMPLANEET word One Voice se talent in hoofletters aan luisteraars en radiostasies bekend gestel en bewys hulle ook dat dit moontlik is om iets uitsonderlik te skep in ’n musiekstyl wat soms geneig is om gewoon te wees.

ONE VOICE en DROOMPLANEET is nou op alle digitale platforms beskikbaar. Kry dit hier:

https://music.apple.com/za/album/one-voice/1469311205

SNITTE OP DIE ALBUM

 1. Wake Up
 2. Ryk Man
 3. Ugly Heart
 4. Sucker
 5. Droomplaneet
 6. Liefdesrooi
 7. Sonder Jou
 8. You Don’t Own Me
 9. Secret Love Song

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook: https://www.facebook.com/onevoice4/
Instagram: @_one_voice_
Webblad: www.onevoice.co.za

BESPREKINGS:
E-pos: sanet@onevoice.co.za

New Female Pop Group Releases Debut Single And Album

One Voice, South Africa’s favourite new female pop group, has just released their debut album and music enthusiasts are excited about hearing more of these talented young adults. The group, which combines four unique vocals to create a modern harmonious pop sound, is like a breath of fresh air in the music industry. Their first single is now available on digital platforms and has already caused quite a stir on social media.

DROOMPLANEET is an upbeat pop song written by Lientjie Sothman. It is a feel good track about the euphoric emotions that you experience when falling in love for the first time. The catchy beat invites listeners to dance along and complements the carefree theme of the song. “When you are in love, you are often on your own planet and very willing to forgive your loved one’s mistakes,” explains the four band members about the meaning behind their debut single, which also beautifully showcases their vocal ability. “We hope that when audiences listen to it, it will take them back to the time when they first fell in love and that it will make them relive those feelings for a second or two.”

ONE VOICE, the band’s debut album boasts nine cleverly mastered songs (a mixture of Afrikaans and English material) with lyrics and themes that audiences of all ages will be able to relate to. Six of the tracks are brand new, original compositions that will satisfy even the most critical of ears. “We decided to use the group’s name as the title of the album in an attempt to introduce ourselves and our music into the local market,” the girls share. “Each of us can play at least one instrument and the songs chosen for the end product were the ones that we could identify with.” Impressive covers of the existing hits, Sucker, Ugly Heart and Secret Love Song, also form part of the album playlist.

The girls regard their first album as the highlight of One Voice’s career so far and feel that they are each other’s greatest inspiration. “Although we have not known each other for a long time, we had an instant connection and get along very well. We all share the same dream and our goal is to make our mark in the music industry. Before every performance, we pray together because without the Lord we would not have the amazing opportunity to do what we love,” the all-girl group says.

According to One Voice, all of the songs on their new album are close to their hearts, but they believe that DROOMPLANEET and Wake Up have the potential to be big hits, because they are already a favourite with crowds at their shows.

ONE VOICE, which consists of Kalinka Kilian, Carla Strauss, Karma Coetzer and Janke Bester, was formed in 2018 after the girls met and decided to combine their skills to create something new and exciting in the local market. The band is passionate about music and exudes a captivating energy on stage. “Our name represents the fact that all four of us have something unique in our voices, but when we sing together everything comes together perfectly to create one voice. And we all have one goal with our music - to become famous and release many more successful albums and radio hits.”

Since the group was founded, the foursome have performed at various schools, festivals, restaurants and functions, including Eldoraigne High School, LemonJack Theatre, Centurion Theatre, Oppi Stoep, NG Church Rooihuiskraal, Platteland and more. When you ask them which musicians have had the biggest influence on their own style, they reveal that Little Mix, GRL, Fifth Harmony and Shine 4 are their biggest musical inspiration. Spoegwolf, Karen Zoid and Early B are also listed as local artists with whom they would love to work someday if given the opportunity.

THE LADIES BEHIND THE LYRICS

Kalinka Kilian discovered her passion for music as a little girl when her parents bought her a pink Barbie speaker and microphone. She was barely ten when she started with formal vocal training and since then she has also learned to play various instruments and wrote numerous songs. In her free time, this nineteen-year-old Music Technology student enjoys exercising and improving her skills as a musician. Her sense of humour and positive attitude towards life, is what motivates the rest of the group during stressful situations. Kalinka listens to a wide variety of genres and shares that she would have liked to be an occupational therapist if music was not her passion.

Carla Strauss, who describes herself as the problem solver in the group, has been singing since she was in grade two and there is nothing on earth that she would rather be doing. According to this soulful eighteen-year-old it was her musician brother’s passion for what he does that made her fall in love with music. Keaton Henson is credited as the artist who has had the greatest influence on her own style and she believes that music truly has the power to change the world.

Janke Bester was able to sing even before she could talk and started with vocal lessons at the age of ten. According to the nineteen-year-old Pretorian, she has a very down-to-business personality and likes to take charge and get things done. If she had to choose a different career, she would have liked to be a designer or paramedic, because she would have liked to help people in need and also has a very creative side. Although she loves Pop, Rock and Folk music very much, Julia Michaels and Noah Kahan are credited as her biggest musical inspiration.

Karma Coetzer describes herself as a shy introvert whose passion for music comes to life on stage. She is responsible for the soprano voice and harmonies in the group. In grade ten, she wrote her first song and released it on digital platforms, followed by several others. The opportunity to perform as part of a group of hand-picked singers in America is one of this animal lover’s greatest career highlights so far and she dreams of being a positive role model to her followers. This talented musician is currently studying Occupational Therapy because she would love the opportunity to help people. Karma relates to artists like Jo Black and Lauren Daigle’s spiritual music.

Touching people’s hearts with their music is this talented music group main goal and they are currently busy preparing for upcoming shows and writing new songs for their next album. The music industry has taught them not to let obstacles stand in the way of success and they are excited and positive about the future.

DROOMPLANEET is not only a spectacular introduction of One Voice’s talent to listeners and radio stations, but also showcases their ability to create something exceptional in a musical style that can be very ordinary.

ONE VOICE and DROOMPLANEET are now available for download on all digital platforms here:

https://music.apple.com/za/album/one-voice/1469311205

TRACKLIST

 1. Wake Up
 2. Ryk Man
 3. Ugly Heart
 4. Sucker
 5. Droomplaneet
 6. Liefdesrooi
 7. Sonder Jou
 8. You Don’t Own Me
 9. Secret Love Song

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/onevoice4/
Instagram: @_one_voice_
Website: www.onevoice.co.za

BOOKINGS
E-mail: sanet@onevoice.co.za