Motorfietsrit Om Meisies In Die Skool Te Hou Hierdie Mandeladag

Tuesday, June 26, 2018 - 15:15

Soos dit nou al tradisie geword het, en as deel van die Nelson Mandela-eeufeesvieringe, gaan motorfietsryers, van regoor die land, volgende maand saamtrek en -ry vir ’n goeie doel op Mandeladag.

BIKERS FOR MANDELA DAY, in samewerking met die Nelson Mandela-stigting, gaan vanjaar saamtrek met een doel voor oë; en dit is om “Meisiekinders Op Skool” te hou deur sanitêredoekies in te samel vir die driemiljoen meisies wat op ’n jaarlikse basis skool mis omdat daar nie geld is vir basiese toiletware nie.

Hierdie inisiatief is in 2010 deur Nelson Mandela se voormalige persoonlike assistent, Zelda la Grange, begin om Mandela se nalatenskap te vier deur minderbevoorregtes te help. Motorfietsryes, regoor die land, word elke jaar aangemoedig om deel te neem deur ritte en saamtrekke in hulle eie dorpe te reël of om deel te neem aan die massasaamtrekke wat in die Weskaap (14 Julie) – aangesien hierdie inisiatief deur Kaapstad ondersteun word – of in Johannesburg (15 Julie) gehou word.

Vanjaar se projek stel meer motorfietsryers in staat om deel te neem aan hierdie negejaaroue tradisie van prethê, terwyl goeie dade gedoen word. Madiba het geglo dat selfs die kleinste poging ’n verskil kan maak. Ek hoop dat die eienaars van enige tweewielaangedrewe voertuie met enjins, van bromponies tot groot motorfietse, sal deelneem om ’n doeltreffende impak te hê op hierdie goeie doel. R180 is genoeg om aan een dogter se jaarlikse sanitêredoekiebehoeftes te voorsien en haar in die skool te hou. Met so min, kan so baie bereik word,” sê organiseerder, Zelda la Grange.

Vir Metro FM se Angie Khumalo, wat al vir sewe jaar deel is van BIKERS FOR MANDELA DAY, was die kans om “deel te wees van iets groter as sy self” die belangrikste rede hoekom sy betrokke geraak het. “Ek dink ons word so verslind deur ons eie lewens dat ons heeltemal onbewus raak van die lot van minderbevoorregtes. Vir my persoonlik, sal dit ’n wonderlike geleentheid wees om weer bewus te word van wat aangaan en betrokke te raak. Dis ’n groot eer om deel te neem en aan Madiba se nalatenskap te bou deur tyd af te staan vir die verbetering van ’n gemeenskap. Om dit te kan doen, terwyl ek op my droomfiets ry, is net nog ’n baie lekker kersie op die koek.”

Motorfietsryers word uitgenooi om op Saterdag, 14 Julie 2018 te ontmoet by The Grand Parade in Kaapstad om 8h00 die oggend. Die rit sal om 9h30 na die Drakenstein gevangenis vertrek. Hierdie inisiatief word ondersteun deur City of Cape Town.

Op Sondag, 15 Julie 2018 word motorfietsryers uitgenooi om om 8h00 die oggend by die Nelson Mandela Foundation in Houghton bymekaar te kom. Die rit sal om 9h30 vandaar na die Unie Gebou in Pretoria vertrek.

Voornemende motorfietsryers kan gratis registreer by https://www.nelsonmandela.org/nelson-mandela-100 en deelnemers word versoek om elkeen ’n pak sanitêredoekies saam te bring – of soveel as wat hulle kan bekostig – vir die rit. Al die produkte wat ingesamel word, sal dan aan minderbevoorregte dogters versprei word deur BIKERS FOR MANDELA DAY se projekvennoot, Mimi Women, ’n trots-Suid-Afrikaanse organisasie wat sanitêredoekies vervaardig, verkoop en versprei. Maatskappyverteenwoordigers sal ook by beide geleenthede, in Kaapstad en Johannesburg, doekies verkoop.

Om oorsese motorfietsryers die geleentheid te gee om deel te neem aan die geleentheid en skenkings te maak vir die BIKERS FOR MANDELA DAY-inisiatief, is ’n groepbefondsingsblad geskep om Mimi Women te ondersteun. Om ’n skenking te maak deur middel van GivenGain, besoek https://www.givengain.com/e/bikersformandeladay2018/.

MEER OOR BIKERS FOR MANDELA DAY:

BIKERS FOR MANDELA DAY se loodsrit is in 2010 deur ’n groep motorfietsryers van Johannesburg en Kaapstad onderneem. Sedertdien is meer as 100 000 kilometer afgelê oor al die provinsies, asook Botswana, Swaziland en Mozambiek.

Tot op datum, het meer as 10 000 mense voordeel getrek uit dié projek – oor die afgelope nege jaar, het motorfietsryers gehelp om weeshuise op te knap, kos en komberse by ouetehuise afgelewer, skryfbehoeftes aan skole verskaf, groentetuine geplant in arm gemeenskappe en geriewe opgeknap by sentrums wat slagoffers van verkragting ondersteun en polisiestasies regoor Suid-Afrika.

Die inisiatief was ook betrokke by die bou van ’n klaskamer en kleuterskool op ’n plaas in De Rust in die Weskaap in 2010. Twee jaar gelede is daar berig dat kinders wat uit hierdie kleuterskool kom reeds kan lees en skryf teen die tyd wat hulle laerskool toe gaan.

Vir meer inligting oor die Kaapse of Johannesburgse saamtrekke, besoek (webblad).

SOSIALEMEDIASKAKELS
Twitter: @Bikers4MandelaD
Instagram: @BikersforMandelaDay

Bikers For Mandela Day’ Ride To Keep Girls In School

As has become a tradition, and as part of the Nelson Mandela centenary celebrations, bikers from across South Africa will ride for charity to mark Mandela Day next month.

BIKERS FOR MANDELA DAY, in partnership with the Nelson Mandela Foundation, will this year rally in aid of “Keep a Girl Child in School”. The aim is to collect sanitary pads for the three million girls who miss school annually because they cannot afford basic sanitary products.

The initiative, which was started in 2010 by Nelson Mandela’s former personal assistant, Zelda la Grange, is aimed at celebrating Madiba’s legacy by helping the less fortunate. Bikers across the country are encouraged to participate by arranging a ride in their own cities, or by joining the mass rallies planned in Cape Town and Johannesburg on 14 and 15 July, respectively.

This year’s rides will allow for more bikers to participate in this nine-year old tradition of having fun while doing good at the same time. Madiba believed that every small effort counts in bringing about change. My hope is that all riders of scooter bikes, superbikes and everything with two wheels and an engine will join us to make a massive impact to this cause. As little as R180 can provide enough sanitary pads to keep one girl in school for an entire year. A little can do so much,” says organiser, Zelda la Grange.

For Metro FM’s Angie Khumalo, who has been part of BIKERS FOR MANDELA DAY for the past seven years, the chance to “be part of something bigger than ourselves” was key to her decision to participate. “I think we get so bogged down with our own lives that we become desensitised to the plight of the less fortunate. For me personally, this will be a wonderful opportunity to become re-sensitized and I'm honoured to be able to participate in furthering Madiba’s legacy of giving your time for the betterment of the community. Being able to do that while riding my dream bike, is just a very tasty cherry on top.”

On Saturday, 14 July, bikers are invited to meet at The Grand Parade in Cape Town CBD at 8:00am. The ride will then depart at 9:30am and travel to Drakenstein Prison. This is a City of Cape Town support initiative.

The Johannesburg rally will take place on Sunday, 15 July, from 8:00am at the Nelson Mandela Foundation in Houghton. By 9:30am the bikers will depart to travel to the Union Buildings in Pretoria.

Prospective riders can register for either rally, free of charge, at (website). Participants are asked to bring one pack of sanitary pads – or as many as they can afford or carry – for the ride. All the products donated will be distributed amongst underprivileged girls by BIKERS FOR MANDELA DAY’s project partner, Mimi Women - a proudly South African organisation that makes, sells and distributes sanitary pads. Representatives from the company will also be selling pads at both the Cape Town and Johannesburg events.

To enable those unable to join the planned event, local- and internationally, can donate towards the BIKERS FOR MANDELA DAY initiative. A crowdfunding page has been created in support of Mimi Women. To donate via GivenGain, visit https://www.givengain.com/e/bikersformandeladay2018/.

About Bikers for Mandela Day

BIKERS FOR MANDELA DAY’s maiden journey was undertaken by a group of riders from Johannesburg and Cape Town in 2010. Since then, more than 100 000 kilometres have been travelled across all provinces, as well as Botswana, Swaziland and Mozambique.

To date, more than 10 000 people have directly benefitted from the initiative. Over the past nine years, bikers have helped restore orphanages; delivered food and blankets to old age homes; provided stationery to schools; planted vegetables gardens in needy communities; and spruced up facilities at Rape Care centres and police stations across South Africa.

In particular, this initiative helped build a classroom at a crèche on a farm in De Rust in the Western Cape in 2010. Two years ago, it was reported that all the children from that crèche can read and write when going to primary school.

SOCIAL MEDIA LINKS
Twitter: @Bikers4MandelaD
Instagram: @BikersforMandelaDay