Leon Gropp Stel Eerste Enkelsnit Bekend!

Monday, June 11, 2018 - 10:26

Die bekroonde kitaarspeler, Leon Gropp, se eerste solo-enkelsnit word hierdie week vrygestel. BAKENLIG beloof nie net om luisteraars se hartsnare te prikkel en vir hulle ’n hele nuwe kant van hom te wys nie, maar ook om vir dié talentvolle musikant ’n stewige plek, as sanger, te vestig in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf.

BAKENLIG gaan oor die terugkeer na dit wat jou in die lewe anker. Dit kan in verskillende kontekste toegepas word, maar die idee is in hierdie geval meer ’n fisiese plek wat vir jou waarde dra. Ons almal het egter emosionele en geestelike ‘bakenligte’ ook,” vertel Leon oor hierdie alternatiewe snit wat sy sangtalent aan die land gaan bekendstel. “Ek en Jattie de Beer het saam geskryf aan die lied. Ons verlede (geskiedenis) kom met ’n bepaalde konteks en dit vorm tot ’n groot mate ons denkwyse en -patrone. So om terug te keer na daai plek, daai anker, daai ‘bakenlig’ (hetsy fisies of geestelik) is belangrik om vorentoe toe te kan beweeg.”

Hierdie liedjie is splinternuut en die eerste van heelwat nuwe materiaal wat Leon begin skep het ná die vrystelling van sy debuutalbum, Rooidag. Kyk gerus uit daarvoor op digitale platforms en skaf dit aan!

’n Musiekvideo van BAKENLIG, wat deur Fritz de Jager van Bottomside Studios opgeneem gaan word, word ook vir later beplan. “Ek het met die lied doelbewus probeer om iets te skep wat meer ‘gemaklik’ luister, dog steeds poëties is en sou graag wou hê dat mense intellektueel en emosioneel geraak word deur my musiek,” verduidelik hy.

Leon is al van jongs af versot op musiek en het, vir so lank as wat hy kan onthou, in kore en ander sanggroepe gesing. Hy het egter eers in matriek vir die eerste keer met die kitaar kennis gemaak en was dadelik verlief. Die Pretorianer het die professionele wêreld van musiek amptelik betree as deel van ’n mansgroep, Hi-5, wat die land platgetoer het en selfs ’n optrede saam met Nataniël gehad in die Royal Albert Hall in London. In 2007 het hy deel geword van die kitaarduo, CH2, wat oor die afgelope tien jaar ’n hele rits toekennings gewen het, waaronder Vonk-, SAMA- en Ghoema-toekennings vir Beste Instrumentele Album, en ook by die grootste feeste in die land opgetree het. Hy het egter onlangs besluit dat dit tyd is om sy solo-sangloopbaan ’n kans te gee.

Wanneer hy nie op die verhoog is nie, is hy ook betrokke by ’n program wat personeel binne groot besighede help om verandering te hanteer. Saam met veranderingsbestuurkenner, Jaco Boëttger, reis hy die land en wêreld vol om mense in die werkplek te inspireer. Verder is hy ook ’n pa en man, wat dit geniet om tyd saam met sy gesin deur te bring.

As jy hom uitvra oor sy gunstelingmusiek, verklap hy: “Ek is maar ’n ‘sucker’ vir goeie harmonie. So enige musiek waarop ’n mens lekker kan harmoniseer is vir my mooi. Daar is ’n magdom plaaslike musikante wat my daagliks beïnvloed en inspireer, soos Joshua na die Reën, Elvis Blue, Coenie de Villiers, Loki Rothman en die lys gaan aan.” Internasionaal is dit kunstenaars soos Sting, Coldplay, U2 en vele ander wat ook ’n groot invloed gehad het op sy musiekstyl.

Leon Gropp gaan verseker nou ook bekendheid vir sy pragtige stem, sielvolle musiek, betekenisvolle lirieke, unieke musiekverwerkings en gesellige verhoogpersoonlikheid verwerf. BAKENLIG is ’n besonderse liedjie met ’n meesleurende melodie, wat in jou kop vassteek lank nadat jy dit vir die eerste keer gehoor het. Dit bou nie net voort op sy bestaande reputasie as uitsonderlike musikant nie, maar dui ook ’n opwindende nuwe musiektoekoms as sanger wat op hom wag.

Koop die liedjie hier:

https://play.google.com/store/music/album?id=Bnc6kiosyjaxp4xt4kmmn253ggm

https://itunes.apple.com/us/album/bakenlig-single/1391404084

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook:
https://www.facebook.com/leongropp
Twitter: @leongropp
Instagram: @leongropp
YouTube: https://www.youtube.com/user/leongropp
Web: www.leongropp.com

Leon Gropp Releases First Single!

The award-winning guitarist, Leon Gropp’s first single will be released this week. BAKENLIG promises to not only tug at the heartstrings and show a whole new side of Leon as a brilliant vocalist, but to also secure this talented musician’s place in the South African music industry.

BAKENLIG is about returning to that which anchors your life. It can be applied in different contexts, but in this case, it represents a physical place that you value. All of us, however, also have emotional and spiritual ‘beacons’,” says Leon about this alternative track, which introduces his singing talent to the country. “I co-wrote the song with Jattie de Beer. Our past (history) falls within a specific context, which shapes our thoughts and thought patterns to a large extent. To return to that place, that anchor or beacon (whether physical or spiritual), is important in order for us to move forward.”

This song is brand new and the first of many to be released from the new material that he started writing after the release off his debut album, Rooidag. Be sure to keep an eye on digital platforms and make sure you purchase it.

A music video for BAKENLIG, which will be filmed by Fritz de Jager of Bottomside Studios, is also on the cards. “With the song, I deliberately tried to create something that is ‘comfortable’ to listen to, while still being poetic. I hope that people will be touched on an intellectual and emotional level when listening to my music,” he says.

Leon has been mad about music since a very young age and has, for as long as he can remember, been part of various choirs and singing groups. However, he was only introduced to the guitar in his matric year, and he was immediately smitten. The Pretorian officially entered the professional world of music as part of the men’s group Hi-5, which toured the country and even performed with Nataniël at the Royal Albert Hall in London. In 2007 he became part of the guitar duo CH2, which has been performing at major festivals and raking in the awards – including Vonk, SAMA and Ghoema awards for Best instrumental album over the past decade. He recently decided to take the leap and focus on his solo singing career.

When he is not on stage, he is involved in a programme that assists staff at major corporations to cope with change. Along with change management expert Jaco Boëttger, he travels the country and the world to inspire people in the workplace. He is also a husband and father and loves spending time with his family.

If you ask him about his favourite music, he says: “I am a sucker for a good harmony. So, any music to which you can effortlessly harmonise is beautiful to me. There is a wealth of local artists that influence and inspire me daily, including Joshua na die Reën, Elvis Blue, Coenie de Villiers, Loki Rothman, and the list goes on.” Internationally, artists such as Sting, Coldplay, U2 and others have a strong influence on his musical style.

Leon Gropp will now most certainly also become famous for his beautiful voice, soulful music, meaningful lyrics, unique compositions and social stage personality. BAKENLIG is a beautiful song with a riveting melody and stays with you long after you’ve heard it. It not only cements Leon’s existing reputation as an exceptional musician, but also sets the tone for the exciting musical future as vocalist that awaits him.

Buy the song here:

https://play.google.com/store/music/album?id=Bnc6kiosyjaxp4xt4kmmn253ggm

https://itunes.apple.com/us/album/bakenlig-single/1391404084

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook:
https://www.facebook.com/leongropp
Twitter: @leongropp
Instagram: @leongropp
YouTube: https://www.youtube.com/user/leongropp
Web: www.leongropp.com