Jaenette Jacobs Se Ster Skyn Helder!

Tuesday, September 10, 2019 - 17:27

Alhoewel die wenner van VIA (kanaal 147) en Apprentesses SA se realiteitsprogram, STER-STATUS, reeds op 10 Augustus 2019 tydens ’n glansryke rooitapyt-geleentheid by die Atterbury Teater in Pretoria aangekondig is, is die finale episode waar kykers die glansgeleentheid saam kon beleef eers Maandagaand, 9 Septemmber 2019 op nasionale televisie uitgesaai.

JAENETTE JACOBS van Pretoria is amptelik gekroon as die eerste wenner van hierdie wonderlike vrouebemagtigingsprojek en neem ook die leisels oor by Luré Delport (wenner van Apprentesses SA 2018) wat ook die aanbieder van die program was.

JAENETTE is ‘n sielvolle dertigjarige donkerkop wat al vele uitdagings oorkom het. Sy is ’n gesondheids- en veiligheidsverkoopsbestuurder wat haar werk terdeë geniet. ’n Passie om werklik ’n verskil te maak, het haar op VIA TV en Apprentesses SA se lys van twaalf finaliste laat beland vir die splinternuwe realiteitsreeks, Ster-Status. Sy is ook aangewys as SterBeïnvloeder van die reeks.

Wanneer sy begin gesels oor hoekom sy vir hierdie kompetisie ingeskryf het, raak sy baie ernstig: “Met hierdie platform wil ek ander inspireer en die stem wees vir gebroke vroue wat nie vir hulleself kan praat nie. Ster-Status is vir my soveel meer as net ’n kompetisie – dis ’n roeping. ’n Geleentheid om te kan teruggee.”

Hierdie natuurliefhebber, is ook ’n aspirant-skrywer wat graag haar gedagtes neerpen en mal is daaroor om in die bosveld te kuier. Sy is opreg lief vir mense en leef elke dag asof dit haar laaste is.

As sy enige ander beroep kon kies, sou sy beslis ’n televisieaanbieder wou wees. Daar is vir haar niks so lekker soos om iemand aan die ander kant te oortuig van wat sy ervaar nie. Sy sal egter meer oor al die aspekte van die vermaakbedryf wil leer en kennisse opbou in die industrie.

Dienslewering, werkskepping en skoolopleiding is van die eerste kwessies wat sy sou kafdraf as sy president kon wees. Dis vir haar belangrik dat die slegte omstandighede in die land aangespreek moet word, sodat daar ’n geleentheid op ’n beter toekoms vir almal kan wees.

Vir haar is dit ’n riem onder die hart wanneer vroue haar kontak vir raad, of wanneer hulle haar net wil eer as iemand wat hulle inspireer. Sy voel dat as sy net ’n klein verskil kon maak deur één vrou aan te moedig om nooit op te hou droom nie, dit vir haar genoeg sou wees.

Oor uitdagings kan sy baie getuig. Haar pa is oorlede voor haar matriekjaar en dis vir haar ’n bitter pil om te sluk dat hy nie saam met haar in die paadjie sal kan afstap op haar troudag nie. Sy was ook al in die hartseer posisie waar ’n sprokiesverlowing in ’n gebroke hart opgeëindig het.

Haar ervaring op Ster-Status was harde werk, maar dit het haar opnuut laat besef dat ՚n mens opofferings moet maak en moet teruggee aan die gemeenskap. “’n Droom is ’n prentjie van wat moontlik is. Jy moet ’n sterk hart en doelgerigte denke hê om dit om te skakel in ’n realiteit. Jy gaan val, opstaan, foute maak en daaruit leer. Wees mens, wees jouself,” sê dié Goue-wenner oor wat sy uit hierdie wonderlike ervaring geleer het. “Ek is so dankbaar vir almal wat in my glo en wat hierdie pad saam met my gestap het. Dit is hartroerend hoeveel liefde en ondersteuning ek ontvang het.”

Die lewe het vir JAENETTE gewys dat dit nooit te laat is om oor te begin nie en dat jy uit jou foute kan leer. Haar geloof speel ’n belangrike rol en sy gee God al die eer vir alles wat sy tot dusver bereik het.

STER-STATUS is die eerste van sy soort op Suid-Afrikaanse bodem en fokus daarop om jong vroue (millenniërs) aan die vermaakbedryf bekend te stel deur middel van werkswinkels, opleidingsessies en verskeie uitdagings om hulle voor te berei op ’n suksesvolle lewe in die kollig.

Kyk die her-uitsending van die finaal op VIA TV, Kanaal 147 op:

  • 21 September om 15h30
  • 28 September om 20h00

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook: https://www.facebook.com/jaenette.jacobs.7
Instagram: @jaenettejacobs

SOSIALEMEDIASKAKELS VIR DIE PROGRAM
Facebook: https://www.facebook.com/Apprentesses/
Instagram: @apprentessessa
Webblad: www.apprentesses.co.za
Hutsmerke: #sterstatus #viatv #apprentessessa

Jaenette Jacobs’s Star Shines Brightly!

Although the winner of the very first series of VIA (channel 147) and Apprentesses SA’s reality program, STER-STATUS, was announced during the glamorous STER-STATUS FINALE at the Atterbury Theatre in Pretoria on 10 August 2019, the final episode where viewers could also get a glimpse of this prestigious event, was only broadcast on television on Monday evening, 9 September 2019.

JAENETTE JACOBS from Pretoria was crowned as the first winner of this wonderful women’s empowerment initiative. She follows in the footsteps of 2018’s Apprentesses SA winner, Luré Delport, who was also the presenter of the show.

JAENETTE is a soulful thirty-one-year old brunette who has already had to overcome her fair share of challenges in life. She works as a health and safety sales manager and truly enjoys her job. A burning desire to make a difference landed her on the list of twelve finalists on VIA and Apprentesses SA’s reality series, Ster-Status. She was also named as the star Influencer of the show.

When asked why she entered the competition, she gets serious: “I want to be an inspiration and voice to those broken women who are unable to fend for themselves. Ster-Status is so much more than just a competition to me – it is a calling and an opportunity to give back to the community.”

This nature-lover is also an aspiring writer who loves to pen her thoughts and spending time in the bush. She has a lot of love and empathy with people and lives each day like it may be her last.

If she had to choose a different career, she would have loved to be a television presenter. Why? Because she loves nothing more than sharing her experiences with viewers. She would, however, like to learn more about the different aspects of the entertainment industry and also build a few valuable relationships.

Service delivery, job creation and school reformation are some of the first issues that she would address if she ever got to be the president. The current state of the country is of great concern to her and she feels like it should be resolved to ensure a better future for everyone.

She finds it humbling when women contact her for advice or regards her as an inspirational figure in their lives. If a small thing, like convincing someone to never give up on her dreams, is the only thing she gets to do in life, it would be enough for her.

In her short life, she has experienced a lot of heartache of her own. Her father died when she was in grade eleven and she still struggles with the fact that he won’t be able to walk her down the aisle someday. She has also been in the situation where a fairy-tale engagement ended up in heartbreak.

Her journey on Ster-Status has been hard work, but it made her realize that one should be willing to make sacrifices and give back to the community. A dream is a picture of a possibility. We should have a strong heart and a prepared mind to turn that into reality. You fall, get up, make mistakes and learn from them. Be human and be you,” says Jaenette about what she has learned from this prestigious competition. “I am so thankful for everyone who believes in me and supported me throughout this process. It is truly amazing how much love I have received.”

Life has taught JAENETTE that it is never too late to start over or to learn from your mistakes. Her faith plays an important role in her life and she credits God for everything she has achieved so far.

STER-STATUS is the first show of its kind in South Africa and focuses on preparing young women (millennials) for life in the limelight by introducing them to the entertainment industry through workshops, training sessions and various other challenges.

The final will be aired again on VIA TV, Channel 147 on:

  • 21 September at 15h30
  • 28 September at 20h00

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/jaenette.jacobs.7
Instagram: @jaenettejacobs

SOCIAL MEDIA LINKS FOR THE SERIES
Facebook: https://www.facebook.com/Apprentesses/
Instagram: @apprentessessa
Webblad: www.apprentesses.co.za
Hutsmerke: #sterstatus #viatv #apprentessessa