Jacobus Silwer Blaas Strome Nuwe Lewe In Die Afrikaanse Musiekbedryf

Monday, March 11, 2019 - 09:43

Jacobus Silwer en die liefdadigheidsorganisasie, ENGO waarvan hy ’n ambassadeur is, is tans op almal se lippe nadat hy onlangs ’n treffende nuwe enkelsnit uitgereik het wat geïnspireer is deur dié organisasie se doel om hoop en lig in die donker te wees.

Ek is ’n groot voorstaander van die “skoonblaadjie omslaan”-benadering wanneer dit kom by foute, verkeerde besluite en slegte gebeure. STROME LEWE vertel van só ’n oorbegin-situasie, hetsy dit ’n groot verjaardag, nuwe jaar of lewensfase is wat begin. Ek vertel die luisteraar dat ons die lesse wat ons leer moet onthou, maar onsself moet uitstrek na môre, want gister is verby. Hierdie lewe bestaan net uit drie goed wat ewig bly, en die res - pyn, vreugde, verlies, oorwinning, avontuur - is alles tydelik”, verklap dié liedjieskrywer en komponis oor die boodskap agter sy nuutste Afrikaanse vrystelling.

STROME LEWE is die sesde enkelsnit uit die musikant se eie pen en pas sy growwe stem soos ’n handskoen. Dit het ’n moderne kontemporêre aanslag en gaan daaroor om vrede te maak met dinge wat in jou verlede gebeur het. Die snit se meesleurende wysie is nie net strelend op die oor en hartsnare nie, maar is ook een van daardie liedjies wat in jou kop bly vassteek – lank nadat jy dit vir die eerste keer gehoor het. Ek hoop dat mense vir die oomblik wat hulle hierdie liedjie saamsing, ’n breukdeel van vergifnis sal ervaar en losgemaak word van dit wat hulle jaag. Dat elke luisteraar die waarheid van die lewe in daai oomblik sal besef - dat alles verbygaan en dat hulle eerder moet vashou aan dit wat ewigheidswaarde het,” sê hy.

Jacobus is in Pretoria gebore, maar het in Bloemfontein grootgeword. Hy kom uit ’n familie vol musikante en glo dat musiek deur sy are vloei. Hy was vyf toe hy vir die eerste keer ’n liedjie op die klavier kon speel en sestien toe hy sy pa se twaalfsnaar akoestiese kitaar begin tokkel het. Dit was dan ook die begin van sy musiekreis, want kort daarna het hy sy eerste liedjie geskryf en sommer ook ’n kompetisie daarmee gewen. Alhoewel hy Grafies Ontwerp gaan studeer het, het hy aanhou musiek maak en verskeie ander kompetisies gewen, waaronder Bloemfontein Waterfront Idols en Bloemfontein’s Got Talent. Sy grootste deurbraak was egter in 2012, toe hy gekies is om deel te neem aan die kykNET-program, Ons Soek Die Sanger, waar hy met ’n driejaarkontrak by Select Musiek weggestap het as deel van die duetgroep, Silwer en Goud.

Sedert hy in 2016 sy solo-loopbaan hervat het, het hy vyf enkelsnitte (Genade vir Afrika, Anderkant die Muur, Wegkruipplek, Dagdroomvastrap en Hond se Kind) en ’n album vrygestel. Die musiekvideo van sy eerste solo-album, Genade vir Afrika, is baie goed ontvang en deur sowat 100 000 verbruikers op Facebook en 24 000 mense op YouTube gekyk. Die aand nadat dit gelaai is, het Radio Kansel hom genooi vir ’n onderhoud. Oor die laaste vyf jaar, het sy loopbaan van krag-tot-krag gegroei en het hy die musiek en lirieke geskryf vir twee Passiespele. Dié talentvolle man het ook in 2016, 2017 én 2018 die The Best of Bloem-toekenning gewen vir Beste Plaaslike Groep. Hy en sy vrou het ook die All The Way From Bloem-projek begin, wat skrywers en komponiste in hulle omgewing bemagtig en inlig om hulle eie musiekloopbane aan die gang te kry.

Omdat hy meen dat musiek die beste manier is om mense te laat weet hoe hy voel, skryf hy graag oor die lewe in die algemeen en hoop dat dit êrens iets vir iemand kan beteken. Wanneer hy musiek luister, is dit gewoonlik liedjies met ’n mooi melodie. Hy geniet enige genre of styl, van klassieke musiek tot Rock en Blues. “Ek vind aanklank by kunstenaars wat die tyd deurstaan het. Plaaslik mense soos André Swiegers, Coenie de Villiers, Richard vd Westhuizen, Amanda Strydom, Lucas Maree, Anton Goosen, Valiant Swart, is almal kunstenaars wat ek bewonder, asook die nuwelinge Elvis Blue, Bouwer Bosch, Joshua na die Reën, Twee, RKO, Spoegwolf ensovoorts”. Hy lys ook oorsese kunstenaars soos Andrea Bocelli, Bob Dylan, Neil Diamond, Bob Seger, Labrinth, Zac Brown Band en Mumford & Sons as van sy gunstelinge.

Wanneer hy nie besig is om te komponeer of op te tree nie, hou hy ook baie van skets. “Ek skets met swart pen en bome is my hooffokus. Daar is vir my ’n stil wysheid in ’n boom. Daardie Eikebome wat al vir 400-jaar op Lourensfort in die Kaap in ’n ry staan, inspireer my! Ek het onlangs my eie uitstalling in ’n kunsgallery, Gallery on Leviseur, in Bloemfontein gehou, en ek en my vrou (wat ongelooflik skilder, druk, en foto’s neem), gaan in Oktober daar saam uitstal.”

Jacobus Silwer glo, net soos Shakespeare, dat die aarde musiek het vir diegene wat wil luister en hy wil graag die klanke wat in sy hart leef met die wêreld deel. Die moderne benadering en sielvolle vertolking van STROME LEWE en sy unieke stem, is die perfekte pasmaats vir ’n eindproduk wat nie net ’n omwenteling gaan veroorsaak in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf nie, maar ook diep in die publiek se harte gaan nesskop.

STROME LEWE is beskikbaar op alle digitale platforms – volg die skakel om die liedjie aan te skaf:

Apple Music: https://itunes.apple.com/za/album/strome-lewe/1454461957?i=1454461958
Deezer: http://www.deezer.com/album/88701592
Spotify: https://open.spotify.com/track/5JQG4zz6z8pOYKpJQ6yU3V?si=ttbgg7zUQiq0fq6oPvg7mA

PR Fotos: https://www.dropbox.com/sh/137bujng0ffoghz/AAAiKScv0OXWFQdOoSHBoQOFa?dl=0

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook:
https://www.facebook.com/JacobusSilwer/
Twitter: @JacobusSilwer
Instagram: @jacobussilwer

PUBLISITEIT & BEMARKING
Starburst Promosies
Alani Coetsee
Sel: 072 442 6918
E-pos: alani@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za

Jacobus Silwer’s New Single A Ray Of Hope And Light In The Dark

Jacobus Silwer and the charity organisation, ENGO, are currently making waves in the music industry after the release of the artist’s brand new single, which was inspired by the charity’s motto to be a ray of light and hope in the dark. The singer was also recently appointed as one of the organisation’s ambassadors.

I am a big fan of the “clean slate” principle when it comes to mistakes, bad choices and terrible experiences. STROME LEWE is about new beginnings. It conveys the message that we should learn from our mistakes, but also let go of the past because it is over and should not be holding you back. There are only three things in life that are permanent, the rest – pain, joy, victory, loss, and adventure – are all just temporary,” reveals the talented songwriter and composer about the inspiration behind his latest Afrikaans release.

STROME LEWE is the sixth single from the musician’s own pen and is the perfect match for his deep voice. It has a modern contemporary sound and is about making peace with the past. The catchy tune is not only soothing on the ear and heart, but is also one of those songs that sticks in your head - long after hearing it for the first time. “I hope that when people sing along to this song, they will be able to experience forgiveness and let go of the things that are haunting them – even if only just for a little while. That it will help listener’s realise what is truly important – that everything will pass and that they should be focussing on the things that have eternal value,” he says.

Jacobus was born in Pretoria, but grew up in Bloemfontein. He comes from a family of musicians and believes that music is in his genes. He was five when he was able to play a song on the piano for the first time and sixteen when he started playing his father’s twelve string acoustic guitar. This was also the official beginning of his musical journey, because shortly afterwards he wrote his first song and also won a competition with it. Although he studied Graphic Design, he continued to make music and won several other competitions, including Bloemfontein Waterfront Idols and Bloemfontein’s Got Talent. His biggest breakthrough, however, was in 2012, when he was selected to participate in the kykNET program, Ons Soek Die Sanger, where after he walked away with a three-year music contract with Select Music as part of the duet group, Silwer en Goud.

Since resuming his solo career in 2016, he released five singles (Genade vir Afrika, Anderkant die Muur, Wegkruipplek, Dagdroomvastrap en Hond se Kind) and an album. The music video of his first solo album, Genade vir Afrika, was very well received and was seen by nearly 100 000 on Facebook and 24 000 viewers on YouTube. The evening after its release, Radio Kansel invited him for an interview. Over the past five years, his career has grown from strength to strength and he wrote the music and lyrics for two Passion games. This talented man also won the Best Local Band award at The Best of Bloem Ceremony for three consecutive years, in 2016, 2017 and 2018. He and his wife also started the All The Way From Bloem project, empowering and informing songwriters, musicians and composers in their area on how to launch their own music careers.

Because he thinks music is the best way to let people know how he feels, he likes to write about life in general and hopes that it can mean something to somebody, somewhere. When asked about the music he listens to, he admits that he prefers something with a nice melody. He enjoys any genre or style, ranging from classical music to Rock and Blues. “I like artists who have stood the test of time. Local people musicians such as André Swiegers, Coenie de Villiers, Richard vd Westhuizen, Amanda Strydom, Lucas Maree, Anton Goosen, Valiant Swart are all artists I admire, as well as newcomers like Elvis Blue, Bouwer Bosch, Joshua na die Reën, Twee, RKO, Spoegwolf and so on.” He also lists overseas talent such as Andrea Bocelli, Bob Dylan, Neil Diamond, Bob Seger, Labrinth, Zac Brown Band and Mumford & Sons as some of his favourites.

When he is not composing or performing, he also enjoys sketching. “I sketch with black pen and trees are my main focus. There is a quiet wisdom in trees that speaks to me. Those old oak trees that have been in a row for 400 years at Lourensfort in the Cape inspires me! I recently had my own exhibition at an art gallery, Gallery on Leviseur, in Bloemfontein, and my wife and I (who is also a very talented artist and photographer) will be exhibiting there together in October this year.”

Jacobus Silwer believes, like Shakespeare, that the earth has music for those who listen and he wants to share his songs with the world. The modern approach and soulful interpretation of STROME LEWE and his unique voice are the perfect companions for an end product that is not only going to create a hype in the South African music industry, but will also win over the hearts of music lovers of all ages.

STROME LEWE is available on all digital platforms – follow this link to purchase the song:

Apple Music: https://itunes.apple.com/za/album/strome-lewe/1454461957?i=1454461958
Deezer: http://www.deezer.com/album/8870159
Spotify: https://open.spotify.com/track/5JQG4zz6z8pOYKpJQ6yU3V?si=ttbgg7zUQiq0fq6oPvg7mA

PR Images: https://www.dropbox.com/sh/137bujng0ffoghz/AAAiKScv0OXWFQdOoSHBoQOFa?dl=0

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/JacobusSilwer/
Twitter: @JacobusSilwer
Instagram: @jacobussilwer

PUBLICITY & MARKETING
Starburst Promotions
Alani Coetsee
Sel: 072 442 6918
E-pos: alani@starburstmusic.co.za
Web: www.starburstmusic.co.za