Jacaranda FM En Plascon Maak Ellen Pakkies Se Droom Waar

Thursday, June 28, 2018 - 08:07

Ellen Pakkies, die merkwaardige vrou op wie se lewe die fliek ELLEN, DIE STORIE VAN ELLEN PAKKIES gebaseer is, is al ’n geruime tyd op almal se lippe. Nie net oor die ongelukkige voorval wat in 2007 ’n opskudding regoor die wêreld veroorsaak het nie, maar ook oor die groot droom wat sy het om ’n verskil in haar gemeenskap te maak.

Tydens haar eerste amptelike radio-onderhoud oor die fliek, met Rian van Heerden van Jacaranda FM se The Scenic Drive with Rian op 27 Junie 2018, het sy vertel oor haar spesiale verfprojek waarmee sy graag nuwe lewe en hoop in arm gemeenskappe op die Kaapse Vlaktes, soos Lavender Hill waar sy vandaan kom, wil blaas. Volgens haar, is daar baie vroue wat op moedverlore se vlakte sit, as gevolg van dwelmmisbruik onder die jeug wat gesinne se lewens vernietig, en dan nog boonop moet huistoe kom na ’n liefdelose leë dop wat vaal en verwoes is.

Ellen is gedurende die onderhoud verras toe die verfreus, Plascon, ingebel het om aan te kondig dat die maatskappy nie net 200 x 20 liter (dus 4 000 liter in totaal) blikke van hulle Easy Living-verf gaan skenk vir dié projek nie, maar ook verder betrokke wil raak deur twintig werklose jongmense uit Lavender Hill, deur middel van die Plascon Training Academy, as verwers op te lei om spesifiek met hierdie produk te kan werk. Elkeen van die twintig studente sal ’n opleidingsertifkaat en beginnerspak ontvang, wat hopenlik ook hulle lewens sal verbeter. “Ellen se werk sluit aan by Plascon se Designed for Life-filosofie en is ’n duidelike voorbeeld van die verskil wat iets, wat so klein en onbelangrik voorkom soos verf, die kleur van ’n muur of ’n meubelstuk, in iemand se lewe kan maak. Ons ondersteun haar 100% met hierdie projek wat sy aanpak om die lewens van die mense in haar gemeenskap te verryk en te verbeter,” sê Katlego Kondlo, die besigheidshoof van Plascon se Opknappingseenheid, oor hoekom hulle deel wou wees van hierdie inisiatief. Ellen se insig is vir ons ’n inspirasie en daarom is ons trots om deel te wees van iets wat soveel groter is as onsself. Deur ’n gemeenskap toe te rus met die nodige toerusting om hulle omstandighede te verbeter, wys net weereens hoe ’n belangrike rol ’n klein bietjie kleur kan speel om lewens te verander.”

Nadat die trane bedaar het oor hierdie besonderse skenking, het Ellen verklap dat dit juis die fliek is wat die projek geïnspireer het. Na die verfilming van die rolprent, het die produksiespan haar huis laat verf en opknap. Sy het dit wat oorgebly het toe gebruik om ander huise en geboue in haar area, wat dit dringend nodig gehad het, ’n nuwe baadjie te gee en het besef wat die trefkrag van so ’n opknappingsprojek kan wees.

Ons kan ook op hierdie manier jongmense betrokke kry, wat nie altyd weet waar om werk te gaan soek nie, en hulle sodoende motiveer en uit die kwaad uit hou,” verduidelik sy. “Dit kan ook moeders help om weer lief te word vir die plek waar hulle woon, want alhoewel liefde vir hulle gesinne altyd daar is, kry die kinders reg om selfs die laaste greintjie daarvan ook te steel wanneer hulle in die web van dwelms vasgevang word. Verf speel ’n belangrike rol wanneer dit by huisitems kom, want dit kan so maklik alles weer laat nuut lyk en almal laat beter voel.”

Die ander behoefte is natuurlik om die basiese dinge, wat deur jongmense uit die huis uit weggedra word, terug te sit sodat huishoudings weer normaal kan funksioneer. Selfs items soos stowe en eetgerei word gesteel en dit wat agtergelaat word, is dikwels stukkend of nutteloos. Nuwe of tweedehandse meubelstukke sal dus ook verwelkom word.

Enigiemand kan betrokke raak by hierdie wonderlike projek. ’n Paar blikke verf en wit olifante uit jou stoorkamer mag dalk nie vir jou ’n groot verlies wees nie, maar dit kan letterlik ’n gemeenskap verander.

ELLEN, DIE STORIE VAN ELLEN PAKKIES is die ware verhaal van ’n stormagtige verhouding tussen ’n ma (Jill Levenberg) en haar dwelmverslaafde seun, Abie (Jarrid Geduld) wat lei tot sy moord en die hofsaak wat daarna plaasvind. Dit delf in die innerlike psige van ’n familie wat deur dwelms vernietig word, in een van die gevaarlikste plaaslike gemeenskappe. ’n Plaag, met gevolge wat verder strek as die Kaapse Vlaktes en wat die staat se onvermoë, om die armstes van die armes te beskerm, beklemtoon.

Dié misdaaddrama, deur bekroonde regisseur Daryne Joshua (Noem My Skollie), is reeds ’n treffer oorsee en is vertoon by die Rotterdamse Internasionale Rolprentfees, asook by die vier-en-veertigste jaarlikse Seattle Internasionale Rolprentfees (SIFF) in die VSA. Dit word op 7 September 2018 vrygestel, is vervaardig in samewerking met M-Net, kykNET Films, die Departement van Handel en Nywerheid (DTI) en TMPBC (The Moving Billboard Picture Company) en word deur Filmfinity (Edms) Bpk. uitgereik.

Kyk die lokprent hier: https://vimeo.com/275075566

VIR MEER INLIGTING OOR HOE JY BETROKKE KAN RAAK BY DIE PROJEK, KONTAK
Starburst Promosies
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Web: www.starburstmusic.co.za

GESELS SAAM OP SOSIALEMEDIA
DIE FLIEK
Facebook: https://www.facebook.com/Die-Ellen-Pakkies-Storie-208819606253993/
Instagram: @ellenpakkies
Twitter: @EllenPakkies
Hutsmerke: #DieStorieVanEllenPakkies #EllenPakkiesVerfProjek #EllenPakkiesPaintProject

PLASCON
Facebook:
@PlasconSA
Instagram: @PlasconSA
Twitter: @Plascon
Web: www.plascon.com
Hutsmerk: #PlasconSA

JACARANDA
Facebook:
https://www.facebook.com/JacaDrive/
Instagram: @jacarandafm
Twitter: @JacaDrive
Web: www.jacaranda.com
Hutsmerk: #MoreMusicYouLove

Jacaranda FM And Plascon Makes Ellen Pakkies’s Dream A Reality

Ellen Pakkies, the remarkable woman whose story the film ELLEN, THE STORY OF ELLEN PAKKIES is based on, has been on everyone’s lips for a long time. Not only because of the unfortunate incident that took place in 2007 and made headlines across the world, but also because of her dream to make a difference in her community.

During her first exclusive radio interview about the movie, with Rian van Heerden on Jacaranda FM’s The Scenic Drive with Rian on 27 June 2018, she opened up about the special project she launched in an attempt to uplift and revive poverty-stricken communities in the Cape Flats, like Lavender Hill where she is from. According to her, there are many women living in the depths of despair; women whose homes are loveless, empty shells that have become dreary and derelict, as a result of ongoing drug abuse in the area.

Ellen was surprised in the middle of the interview, when paint manufacturer, Plascon, phoned in to announce that the company will be contributing 200 x 20L tins (4 000 litres in total) of Plascon Easy Living Paint towards her cause. In addition to this, the Plascon Training Academy has also pledged to train 20 nominated unemployed youths in the community, in the application and preparation of Plascon Easy Living. They will receive a Plascon certificate, a starter kit to get them on their feet and ultimately a skill to use to improve their circumstances. “Ellen’s work is an endorsement of Plascon’s Designed for Life philosophy and clearly demonstrates the power that something as seemingly simple as paint and colour on a wall or piece of furniture, has the capacity to make life-altering changes. We are one hundred percent behind Ellen as she takes the initiative to enrich and enhance the lives of the people who live in her community,” says Plascon’s Decorative Business Unit Head, Katlego Kondlo, about why they decided to become part of this initiative. We are humbled by Ellen’s insight into how lives can be changed for the better and proud to be part of something so much bigger than ourselves. Giving the community the tools to improve their own circumstances certainly shows how a little colour can play a significant role in changing a life.”

Clearly thankful and emotional about this huge contribution, Ellen revealed that it was the film about her life that inspired the idea for the project in the first place. After filming was finalised, the production team had her home painted and renovated. Using the paint left over from her house, she gave houses and other buildings in her area that were in desperate need, a fresh new coat. She then realised the impact a renovation project such as this could have on her community.

In this way we can also involve young people, who don’t always know where to look for work. It can help motivate them and help them stay out of trouble,” she explains. “It can also help mothers to again love the place where they live, because although their love for their families are ever-present, kids manage to rob them of everything else when they get caught in a web of drugs. A little colour and a clean house can have a huge impact on a heavy heart. Paint plays an important role when it comes to household items, because it can so easily make everything look new, making everyone feel good in the process.”

The other need is, of course, to replace the basic items that have been looted, so that households can function normally again. Even items such as stoves and cutlery are stolen; what is left behind is often broken and useless. New or second-hand furniture contributions are, therefore, also very welcome.

Anyone can participate in this project. A few tins of paint and some of those, seemingly useless, items from your storeroom, may not be of great value to you, but it can literally change a community.

ELLEN, THE STORY OF ELLEN PAKKIES is the true story of the stormy relationship between a mother (Jill Levenberg) and her drug-addict son, Abie (Jarrid Geduld), resulting in his death as well as a court case. The film delves into the inner psyche of a family ravaged by drugs in one of the most dangerous communities in South Africa. A scourge that extends beyond the Cape Flats and highlights a systematic failure to protect the poorest of the poor.

This gripping crime drama, by acclaimed director Daryne Joshua (Noem My Skollie), is already a hit with overseas audiences and was showcased at the Rotterdam International Film Festival, as well as the 44th annual Seattle International Film Festival (SIFF) in the USA. It will be released in local cinemas on 7 September 2018, was produced in collaboration with M-Net, kykNET Films, the Department of Trade and Industry (DTI) and The Moving Billboard Picture Company and will be distributed by Filmfinity (Pty) Ltd.

Watch the trailer here: https://vimeo.com/275075566

FOR MORE INFORMATION ABOUT HOW YOU CAN GET INVOLVED, CONTACT:
Starburst Promotions
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Web: www.starburstmusic.co.za

JOIN THE CONVERSATION ON SOCIAL MEDIA
THE MOVIE

Facebook: https://www.facebook.com/Die-Ellen-Pakkies-Storie-208819606253993/
Instagram: @ellenpakkies
Twitter: @EllenPakkies
Hashtags: #DieStorieVanEllenPakkies #EllenPakkiesVerfProjek #EllenPakkiesPaintProject

PLASCON
Facebook: @PlasconSA
Instagram: @PlasconSA
Twitter: @Plascon
Web: www.plascon.com
Hashtag: #PlasconSA

JACARANDA
Facebook:
https://www.facebook.com/JacaDrive/
Instagram: @jacarandafm
Twitter: @JacaDrive
Web: www.jacaranda.com
Hashtag: #MoreMusicYouLove