Hartseer En Vreugde Is Die Kerntemas Van Bekroonde Spaanse Regisseur Se Nuwe Rolprent

Tuesday, November 5, 2019 - 14:01

Die bekroonde Spaanse regisseur, Pedro Almodóvar se nuutste rolprent – ’n verhaal van herinneringe, spyt en aanvaarding – is sy beste en mees persoonlike werk tot op datum. PAIN AND GLORY laat die lyne tussen kuns en lewe vervaag en is ’n mengsel tussen outobiografiese inligting en fiksie, met ’n kragtige effek. Soos die titel verklap, is die eindresultaat ’n warrelwind van hartseer en vreugde, wat kykers - van begin tot einde - sal boei.

Antonio Banderas lewer puik toneelspel as die regisseur en rolprentlegende, Salvador Mallo, en is ook regdeur die fliek te sien in Almodóvar se kleurvolle hemde en skoene. Die akteur, met ’n bos hare en baard wat plek-plek grys word, groei en krimp saam met die storielyn en vang dus die karakter se sterk- en swakpunte perfek vas.

Salvador ly aan verskeie kwale wat op die ou einde veroorsaak dat hy nie meer films kan maak nie. Fisiese en emosionele pyn, veroorsaak dat hy in ’n siklus van depressie verval. “Ek ken die vrees daarvan om nie in staat te wees om flieks te maak nie baie goed en kan daarmee vergelyk,” verduidelik Almodóvar vanuit ’n persoonlike perspektief.

’n Toevallige ontmoeting, plaas hom in kontak met een van sy oud-kollegas, Alberto (Asier Etxeandia), wat van hom vervreem geraak het as gevolg van sy dwelmverslawing. Alberto het nog nie volkome van sy verslawing genees nie, maar Salvador se risiko om in verslawing te verval is baie hoër as syne. Hulle nuutgevonde vriendskap word getoets nadat hulle bedwelm by die voorskou van een van hulle ou rolprente opdaag, met katastrofiese en skreeusnaakse gevolge.

Nadat hy ’n persoonlike monoloog op Salvador se skootrekenaar sien, oortuig Alberto vir Salvador om hom toe te laat om dit op te voer as ’n eenman-vertoning. Salvador stem in, op voorwaarde dat hy nie as skrywer gelys word nie. Hierdie eenvoudige aksie, het ’n reeks gebeure tot gevolg wat lei tot ’n merkwaardige en baie teer herontmoeting.

PAIN AND GLORY het twee storielyne: Die huidige, waarin Salvador en Alberto hulle vriendskap hervat en hy verslaaf raak aan heroïene, pynmedikasie en alkohol, wat hom dieper-en-dieper in ’n wêreld van herinneringe laat verval – waaruit die tweede storielyn voortspruit.

Die terugflitse onthul geleidelik hoe Salvador en sy ma, Jacinta (Penelope Cruz), tydens sy kinderjare in ’n armoedige grotagtige huisie gebly het. Julieta Serrano, wat ’n puik vertolking lewer as sy ma in haar 80’s, verklap in ’n helder oomblik dat hy nooit ’n goeie seun was nie.

Die film bied blokke van hoogs-gechoreografeerde kleur wat kenmerkend is van Almodóvar en net so visueel opvallend is soos sy vorige flieks. Die vertelling is boonop elegant gestruktureer en die atmosfeer is nadenkend. Die pragtige klankbaan, deur Alberto Iglesias, pas perfek by die verskuiwende fokus van die film - van die warmte van die vroeë kinderjare, tot die opwinding van Jacinta se laaste dae en die spanning en angs in Salvador se lewe. Dit alles dra by tot ’n ryk bevredigende werk van ’n rolprentregisseur wie se liefde vir flieksmaak, in al sy pyn en glorie, deur elke toneel skyn.

Hierdie semi-outobiografiese stuk oor ’n legendariese filmmaker wat oor sy loopbaan nadink, is ongetwyfeld een van Almodóvar se beste werke ooit. In kommentaar op die film, het Banderas gesê: “Is ons net die dinge wat ons gedoen het en wat ons gesê het? Of is ons ook die dinge wat ons nog nooit gesê het nie? Die dinge wat ons wou doen en nooit gedoen het nie? In hierdie geval is die film van Pedro Almodóvar meer Almodóvar as Almodóvar. Op ’n sekere manier voltooi hy sekere prentjies uit sy eie lewe met die maak van hierdie fliek. ”

PAIN AND GLORY is ’n studie van aanvaarding, openbaring en versoening; dit gaan oor flieks se verhouding met die verlede en die krag wat dit het om herinneringe te herskep en aanvaarding te bewerkstellig.

Die rolprent, wat by die Europese Rolprentfees (27 November tot 8 Desember) vertoon sal word, is Spanje se amptelike Oscar-inskrywing vir die Buitelandse Rolprent-afdeling. Dit het ook reeds twee toekennings ingepalm by die Cannes-filmfees vir Best Akteur (Antonio Banderas) en Beste Komponis (Alberto Iglesias).

PAIN AND GLORY word versprei deur Filmfinity (Edms) Bpk. en sal by plaaslike bioskope begin draai op 6 Desember 2019.

Kyk die lokprent hier: https://www.youtube.com/watch?v=pEjFOkCKb3g

SOSIALEMEDIA

Vir meer inligting oor PAIN AND GLORY, insluitend die amptelike lokprent, hou http://www.facebook.com/sterkinekorent Facebook-blad dop of volg ons op Twitter by @NutsAboutMovies en gebruik die hutsmerk #PainAndGloryFilm_SA om oor die fliek te gesels.

INTERNASIONALE SKAKELS
Facebook: @PainAndGloryMovie
Twitter: #DolorYGloria
Instagram: @dolorygloriait

Heartbreak And Joy Are At The Core Of Acclaimed Director’s New Film

The acclaimed Spanish filmmaker Pedro Almodóvar’s latest film – a tale of memory, regret and making peace with his past – isn’t just his most personal, it is also one of his greatest. PAIN AND GLORY blurs the line between art and life and mixes autobiography with fiction to powerful effect. As the title suggests, the result is a swirl of heartbreak and joy.

Antonio Banderas gives the performance of his career as the aging filmmaker and onetime provocateur Salvador Mallo – a role for which he was outfitted with Almodóvar’s colourful shirts and high-tops. Sporting a salt-and-pepper beard and a shock of hair (not unlike Almodóvar’s), the actor seems to shrink and grow simultaneously, perfectly capturing both the strengths and weaknesses of his character.

Salvador is afflicted by multiple ailments, the worst of which is his inability to continue filming. Racked by pain, both physical and metaphysical, he has retreated into a depressive cycle. Explaining the reasoning behind this, the director said: “I know very intimately the fear that you might not be able to shoot because you’re not in the shape that it requires.”

A chance meeting puts him back in touch with an old collaborator, Alberto (Asier Etxeandia), who became estranged from Salvador during the making of their last film due to his drug addiction. Alberto hasn’t fully kicked his heroin habit, but it’s Salvador who is more at risk of falling into the lap of addiction. The pair’s newly rediscovered friendship is tested after a disastrous – and hilarious – drug-fuelled appearance at a screening of an old film of theirs. 

After sneaking a look at a confessional monologue on Salvador’s laptop, Alberto convinces Salvador to let him perform the monologue as a one-man play. Salvador agrees, on the condition that he is not credited as the writer. This simple action sets in motion a chain of events which prompts a remarkable and tender reunion.

Fundamentally, PAIN AND GLORY has two tracks: The present, in which Salvador makes amends with Alberto and then promptly gets hooked on heroin which, mixed with his painkillers and generous helpings of alcohol, makes him drift further and further into his memories – the second track of the film.

The flashbacks gradually reveal Salvador’s childhood with his mother, Jacinta (beautifully played in the flashbacks by Penelope Cruz), in their meagre, cave-like rural home. Special mention is due to Julieta Serrano, who magnificently presents Salvador’s mother in her 80s. In a moment of pin-sharp, bittersweet perfection she tells Salvador offhandedly that he was never a good son.

The present day and flashback sequences are linked through a white and red colour scheme which dominates PAIN AND GLORY’s mise en scène. The film offers blocks of highly choreographed colour that have become Almodóvar’s trademark and is as visually striking as any movie the director has ever made. In addition, the narrative is elegantly structured and the tone contemplative. Alberto Iglesias’s lovely score perfectly matches the shifting tones of the film – from the warmth of the early childhood scenes, to the poignancy of Jacinta’s last days and the tensions and anxieties of Salvador’s life. All of this adds up to a richly satisfying work from a filmmaker whose love of cinema, in all its pain and glory, shines through every frame.

This semi-autobiographical piece about a master filmmaker reflecting on his career is undoubtedly one of Almodóvar’s best works. Commenting on the film, Banderas said: “Are we only the things that we have done and that we have said? Or are we also the things that we have never said? The things we wanted to do and never did? In this case, Pedro Almodóvar’s movie is more Almodóvar than Almodóvar. In a way, he completed certain areas from that passage of his life by making this film.”

PAIN AND GLORY is a study of acceptance, revelation and reconciliation; it is about cinema’s relationship with the past and its power to reshape memories as a means of coming to terms with it.

The film, which will be showcased at the European Film Festival from 27 November to 8 December, is Spain’s official entry for the Foreign Language Film category at the Academy Awards. It has also won two Cannes Film Festival Awards – Best Actor (Antonio Banderas) and Best Composer (Alberto Iglesias).

PAIN AND GLORY is distributed by Filmfinity (Pty) Ltd. and will be released in South African cinemas on 6 December 2019.

Watch the trailer here: https://www.youtube.com/watch?v=pEjFOkCKb3g

SOCIAL MEDIA

For more information on PAIN AND GLORY, including official trailers, please visit our http://www.facebook.com/sterkinekorent Facebook page or follow us on Twitter at @NutsAboutMovies, using #PainAndGloryFilm_SA.

INTERNATIONAL LINKS
Facebook: @PainAndGloryMovie
Twitter: #DolorYGloria
Instagram: @dolorygloriait