Glenn Close Is Briljant In The Wife Hierdie Vrouemaand!

Monday, August 6, 2018 - 08:46

Volgens die bekende gesegde is daar altyd wonderlike vrou agter elke suksesvolle man. In regisseur, Björn Runge, se eerste Engelse speelfilm, THE WIFE, kry jy die kans om hierdie vrou te ontmoet.

Hierdie opwindende drama – ’n verwerking van Meg Wolitzer se 2003-roman met dieselfde naam deur Jane Anderson – ondersoek hoe ’n vrou se opofferinge dikwels die prys betaal vir haar man se sukses. Glenn Close, wat reeds ses Oscar-benoemings agter haar naam het, is te sien as Joan Castleman, die vrou en ondersteuner van haar man, Joe (Jonathan Pryce), ’n charismatiese en suksesvolle skrywer.

Berlin Silver Bear-wenner, Runge, verduidelik hoe hy by die projek betrokke geraak het: “Ek het die draaiboek gelees en dadelik die wonderlike dialoog, sterk karakters en interessante heelheid van die verhaal raakgesien. Dit was ook duidelik dat hierdie vir Glenn Close ’n wonderlike geleentheid kon wees om waarlik haar toneelvernuf aan die wêreld ten toon te stel. Om deel te wees hiervan was ’n maklike besluit vir my.”

THE WIFE begin waar die paartjie die nuus kry dat Joe ’n Nobelprys vir Literatuur gaan ontvang. Soos wat haar man voorberei om sy prys te ontvang, begin Joan – die perfekte alfa-vrou – besef wat sy verloor het terwyl sy besig was om haar man se skryfloopbaan te bevorder.

Deur middel van terugflitse, verklap die fliek wat Joan se drome as student was – met die jonger Joan wat deur Close se regte dogter, Annie Starke, gespeel word – en hoe haar eie loopbaan as skrywer, wat baie belowend gelyk het, geëindig het omdat sy haar man moes onderhou en kinders moes grootmaak.

Wanneer die paartjie na Swede vertrek om die prys in ontvangs te neem, bereik die spanning kookpunt en is die vrou wat vir jare in haar man se skaduwee geleef het reg om haar plek in die kollig in te neem. Om sake te vererger, is daar ’n aggressiewe biograaf wat hulle agtervolg en vasbeslote om oor Joe se lewe te skryf.

Close is uitsonderlik in die rol van die sjarmante, enigmatiese, diskrete en ondersteunende vrou van ’n wêreldberoemde skrywer. Sy is onnodig subtiel, onleesbaar kalm en vol selfbeheersing – die perfekte voorbeeld van ’n pynlike huwelik, bedrog en die politiek waarmee bekendheid gepaard gaan.

Sy word ondersteun deur Jonathan Pryce, wat die rol van die geïrriteerde en verwaande skrywer, wat verslaaf is aan bewondering, perfek vertolk. Christian Slater is die verraderlike Nathaniel Bone – ’n obsessiewe aanhanger en skrywer – wat glo dat hy die geheim agter Joe se sukses en hulle ongelukkige huwelik ontsyfer het. Max Irons speel die paartjie se temperamentele seun, David, wat ook ’n skrywer wil wees en desperaat is vir sy pa se goedkeuring.

Volgens my het beide Glenn Close en Jonathan Pryce die beste spel van hulle loopbane in hierdie fliek gelewer. As ’n regisseur, was dit vir my ’n voorreg om saam met hierdie talentvolle akteurs te werk en te sien hoe hulle lewe gee aan ons storie,” sê Runge.

Fantastiese kamerawerk, ’n slim draaiboek, soomlose redigering en ’n Oscar-standaard vertolking deur Close gee vir hierdie rolprent ’n sterk stem onder die gehoor wat geteiken word. Dit staan veral op vir vroue wat voel dat hulle nie deur hulle manlike eweknieë raakgesien word nie, of vir diegene wat letterlik hulle loopbane en ambisie opgegee het vir ander mense.

Dit is moontlik een van die moeilikste karakters wat ek ooit moes speel,” sê Close oor dié rol wat van haar vereis het om ’n komplekse protagonis se storie vanuit die skaduwee van haar man oor te dra. “Ek dink dit is ’n situasie waarby vroue van elke ouderdom en generasie kan aanklank vind. Ek is baie trots op die film, omdat dit die subtiele elemente van die man-vrou-verhouding ondersoek, asook vroue wat hulself laat definieer deur mans tot hulle eie nadeel,” voeg sy by.

THE WIFE is ’n besonderse rolprent, wat deur vrouwees geïnspireer is, en regtig probeer om die sielkunde agter die skoner geslag te verstaan. Alhoewel die aan die een kant propvol spanning is, is dit ook ’n humoristiese en emosionele reis; ’n viering van vrouwees, selfontdekking en bevryding.

THE WIFE word versprei deur Filmfinity (Edms) Bpk. en sal landswyd vrygestel word op 24 Augustus 2018.

Kyk die lokprent hier: https://www.youtube.com/watch?v=d81IM0loH7o

SOSIALEMEDIA
Vir meer inligting oor THE WIFE, insluitend die amptelike lokprent, hou ons Facebook-blad dop of volg ons op Twitter by @NutsAboutMovies en gebruik die hutsmerk #TheWifeFilmSA om oor die fliek te gesels.

INTERNASIONALE SKAKELS
Facebook:
https://www.facebook.com/TheWifeFilm/

Glenn Close’s The Wife Is A Must-see Movie This Women’s Month

As the saying goes, behind every great man, there’s usually a greater woman. And in director Björn Runge’s first English-language feature film, THE WIFE, you get to meet her.

The electrifying drama – an adaptation by Jane Anderson of Meg Wolitzer’s 2003 book of the same name – explores how female sacrifice is often the price for male success and stars the six-time Oscar nominee Glenn Close as Joan Castleman, the wife and supporter of husband Joe (Jonathan Pryce), a charismatic and successful writer.

Berlin Silver Bear winner Runge explains how he got involved in the project: “I read the script and recognised the great dialogue, strong characters and an interesting wholeness. In addition, I saw it as an excellent opportunity for Glenn Close to do great work and to truly showcase her talents. To be a part of all of this made it a very easy decision for me.”

THE WIFE opens as the couple first receives the news that Joe has won the Nobel Prize for Literature. As her husband prepares to accept the prize, Joan – the perfect alpha wife – begins to realise what she has lost while fanning the flames of her husband’s literary career.

Through flashbacks, the film illustrates the ambition that Joan had as a college student – with younger Joan played by Close’s real-life daughter, Annie Starke and how her own writing career, once seen as very promising, ended so she could support her husband and raise a family.

But as the pair head to Sweden to accept the prize, tensions begin to boil and the woman who has spent years in her husband’s shadow is ready to step into the light. Complicating an already tense situation further is an aggressive biographer, who has followed them all the way to Stockholm, and who is intent on chronicling Joe’s life.

Close is excellent as the charming, enigmatically discreet and supportive wife of a world-famous author. She is unnervingly subtle, unreadably calm, and simmering with self-control – a perfect study in marital pain, deceit and the politics of prestige.

She is supported on screen by Jonathan Pryce, who perfectly portrays the crabby and conceited old writer who is addicted to praise. Christian Slater is the insidious Nathaniel Bone – part stalker-fan, part hack – who thinks he has figured out the secret of Joe’s success and that of their troubled marriage, while Max Irons plays the couple’s moody son David, who also wants to be writer, and who is desperately seeking his father’s approval.

In my view, the film features career best performances by both Glenn Close and Jonathan Pryce. As a director, it’s been a true privilege to work with these gifted actors to make the script come alive in the absolute best way,” says Runge.

Excellent filming, a clever script, uncluttered editing, and an Oscar nomination-worthy performance by Close gives this film a clear voice for the demographic it addresses. In particular, it will pack a punch for women who feel that they have been overlooked by their male counterparts, or indeed those who have sacrificed their career or ambition to look after others.

It was probably one of the trickiest roles I’ve ever confronted,” says Close about the part, which required her to convey a complex protagonist’s narrative from the shadows. “I think it’s a situation that every woman can relate to, whether they’re of younger generations or not. I’m very proud of the film because I think it speaks to the subtleties of the male-female relationship, and women who have defined themselves through men to their detriment,” she adds.

THE WIFE is a rare female-driven film that seems to genuinely understand the psychology of the fairer sex. While, on one hand, it brims with simmering tension, it is also a poignant, funny and emotional journey; a celebration of womanhood, self-discovery and liberation.

THE WIFE is distributed by Filmfinity (Pty) Ltd. and will be released nationwide on 24 August 2018.

Watch the trailer here: https://www.youtube.com/watch?v=d81IM0loH7o

SOCIAL MEDIA
For more information on THE WIFE, including official trailers, please visit our Facebook Page or follow us on Twitter at @NutsAboutMovies, using #TheWifeFilmSA.

INTERNATIONAL LINKS
Facebook:
https://www.facebook.com/TheWifeFilm/