Ander Mens

Embedded thumbnail for Ander Mens
Thursday, July 11, 2019 - 17:28

Een les wat die lewe graag vir ’n mens wil leer, is dat niks ooit so eenvoudig is as wat dit mag voorkom nie. ’n Feit wat bevestig word deur regisseur Quentin Krog (Ballade vir ’n EnkelingVir die Voëls) se splinternuwe rolprent, ANDER MENS, wat net soos die hoofkarakter glad nie volgens ’n standaard-formule beoordeel kan word nie. 
 
Die fliek word aangebied vanuit die perspektief van Luitenant Erica Kruger, van die getuiebeskermingsprogram in die Kaap, en is gebaseer op die bekroonde skrywer - Zirk van den Berg - se topverkoperroman wat in 2014 bekroon is met die kykNET-Rapportprys in die rolprentkategorie. 
 
“Alhoewel die basiese storielyn dieselfde is, verskil die film drasties van die boek,” verklap Krog oor dié draaiboekverwerking wat hy met behulp van Sean Robert Daniels, Herman Binge en Frannie van der Walt aangepak het. “Die gebeure en agtergrondstories van die karakters is aangepas om beter by die formaat en tydsduur van die rolprent te pas.” 
 
ANDER MENS vertel, met oorgenoeg aksie en donkerhumor om kykers op die punte van hulle stoele te hou, die spanningsvolle verhaal van ’n doodgewone en baie vervelige boekhouer, Daniël Niemand, wie se lewe onherroeplik verander nadat ’n reeks misverstande sy bestaan heeltemal omvergooi. Alhoewel die chaos tot groot tragedie lei, help dit hom ook om ’n belangrike persoonlike oorwinning te behaal. 
 
“Hierdie is regtig ’n vars genre, waaraan Suid-Afrikaners nog nie baie blootgestel is nie. ’n Aksieprent, met droë ernstige omstandighede, vermeng met humor. Dit is ook nie aldag wat jy die kans kry om vir Frank Opperman in die rol van ’n skelm te sien nie en dinge raak rof – maar dit is snaaks ook. Dis beslis ’n fliek wat almal moet sien,” sê Bennie Fourie (Vuil WasgoedMooirivier, Hotel) oor dié fliek waarin hy sy eerste hoofrol speel. 
 
Kyk die lokprent hier:   https://youtu.be/NM7zUkjcZ2c
 
Die meeste van die aksiebelaaide gebeure speel af teen die prentjiemooi berglandskap van Du Toitskloof in die Kaap. Omdat die film ook grense verskuif in terme van styl en genre op plaaslike bodem, is daar gebruik gemaak van dieselfde tipe kameralens as wat daar vir die 70’s-treffer, The Godfather, gebruik is en wat heel gepas is vir dié moderne aksieriller.
 
Bennie is briljant in die rol van die bleeksiel, Daniël, wat sy hele lewe lank deur die mense rondom hom geboelie word. Sy saai bestaan verander egter gou in ’n nagmerrie wanneer ’n konfrontasie met sy huweliksberader (Tim Theron) skeefloop en sy skelm werkgewer en misdaadbaas, Frank Redelinghuys (Frank Opperman), hom help om die gemors skoon te maak. 
 
Wanneer nuwe inligting Frank se aardsvyand, die polisieman Johannes Ackermann (James Borthwick), die perfekte geleentheid gee om uiteindelik hierdie krimineel en sy broer Hansie (André Weideman) vas te trek, word Daniël onwetend as lokaas gebruik en onder die toesig van Erica Kruger (Marlee van der Merwe) geplaas wat ’n paar donker geheime en agendas van haar eie het. 
 
Oor sy karakter sê Bennie: “Daniël is ’n ou vir wie alles skeefloop. Om lewe te gee aan hierdie man, wat so ongelukkig is in sy bestaan, het ek 16 kg opgetel. Hierdie transformasie het baie gehelp om my in die karakters se skoene te plaas, omdat ek naderhand nie eers meer soos myself gevoel het nie, my bewegings was meer beperk en ek het ook gouer moeg geraak.” 
 
Ander sterre soos Jana Cilliers, Lika Berning, Clyde Berning, Neels van Jaarsveld, Laudo Liebenberg en meer is ook in die fliek te sien.
 
“Ons het van die begin af geweet watter akteur perfek vir elke rol sou werk, wat die proses makliker gemaak het,” verklap die regisseur. 
 
Om die rolprent nog meer geloofwaardig te maak, moes Marlee van der Merwe (Getroud met Rugby) hard saam met ’n opgeleide choreograaf werk om haar intense vegtonele realisties te vertolk. 
 
“Ek was agt maande swanger toe Quentin Krog my van die rol vertel het. Dit was ’n groot, maar lekker uitdaging om van my babagewig ontslae te raak en myself te omskep in ’n sluipmoordenaar met bogemiddelde fisiese vaardighede. Verder het ek dit ook geniet om ’n karakter te speel wat baie verskil van die waaraan ek gewoond is,” vertel sy oor die voorbereiding vir haar karakter. “Dit was ’n belewenis om in die geselskap te wees van legendes soos Frank Opperman, James Borthwick en Jana Cilliers en om saam met Bennie Fourie te werk, was ’n fees! Ons het saam koud gekry, baie tyd in die Land Rover spandeer en mekaar beter leerken. Ek het met tye regtig gesukkel om nie vir hom te lag in van sy tonele nie. Sy improvisasie is baie skerp.”
 
As regisseur, was Quentin ook baie oop vir kreatiewe voorstelle en verklap hy dat verskeie tonele op die laaste oomblik spontaan aangepas is as gevolg van die akteurs se interessante interpretasie daarvan.
 
“Wanneer jy die kans kry om saam met Quentin Krog te werk, gryp jy dit aan. Buiten vir die feit dat hy ’n wonderlike mens en regisseur is, met ’n passie vir wat hy doen, het hy ook ’n ongelooflike oog vir detail en is hy baie noukeurig met sy beplanning,” vertel Bennie. “Omdat hy sy huiswerk so goed doen voor die tyd, kan die akteurs so lekker werk op stel. Die lekker ding is dat wanneer hy jou kies vir ’n rol, hy jou die vryheid gee om keuses te maak oor jou karakter en die vertolking daarvan en dis iets wat ek baie waardeer.” 
 
Tussen die bloed en konsternasie deur, sal die kyker beslis gekonfronteer word met baie stereotipes, maar ook gou besef dat ANDER MENS dieper temas soos afknouery, selfbeeld, respek, verhoudings, familiebande, geweld en misdaad aan die kaak stel, wys dat selfs die mees geharde persoonlikheid ook soms weerloos kan wees én dat ’n Niemand op die ou einde ook kan ontwikkel in ’n Iemand wat kan opstaan vir homself. Die rolprent beloof om gehore met tye te laat skaterlag as gevolg van spitsvondige dialoog en donker humor, asook te laat naels kou soos wat die gebeure ontvou en hulle besef dat dit elke mens se verantwoordelikheid is om sy eie identiteit in die lewe te bepaal.
 
“Ons wou ’n fliek maak wat die gehoor intrek en deel maak van die spanningsvolle, en soms komiese, gebeure op die skerm. Dit kom egter saam met die belangrike boodskap dat die wêreld jou sal vernietig as jy nie bereid is om aan te pas nie; en dat jy nie moet wag totdat jou lewe uitmekaar uit val om ’n verandering te maak nie,”sê Krog. 
 
ANDER MENS is vervaardig deur Marche Media (Die SeemeeuKanarie) in samewerking met kykNET Films, M-Net Movies en die Departement van Handel en Nywerheid (DTI) en word versprei deur Filmfinity (Edms) Bpk. en sal by plaaslike bioskope begin draai op 23 Augustus 2019. 
 
SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook: https://www.facebook.com/AnderMens2019/
Twitter: @marche_media
Instagram: @Ander_Mens_Film

One lesson life loves to teach us, is that things are not always as simple as they appear – a fact that is confirmed by director Quentin Krog’s (Ballade vir ’n EnkelingVir die Voëls) brand new film ANDER MENS, which, like its main character, can’t be judged according to a standard formula.  
 
The movie is presented from the perspective of Lieutenant Erica Kruger of the witness protection programme in the Cape, and is inspired by the top-selling novel by award-winning author Zirk van den Berg, which received the kykNET-Rapport award in the film category in 2014. 
 
“While the basic storyline is the same, the film differs drastically from the book,” reveals Krog about the screenplay adaptation, which he undertook with the help of Sean Robert Daniels, Herman Binge and Frannie van der Walt. “The events and background stories of the characters have been adapted to better suit the format and duration of the film.” 
 
With an abundance of action and dark humour to keep audiences on the edge of their seats, ANDER MENS tells the thrilling story of an ordinary, rather boring bookkeeper, Daniël Niemand, whose life is irrevocably changed after a series of misunderstandings turns his world upside down. While the chaos leads to tragedy, it also helps him achieve a great personal victory.
 
“The film brings a fresh new genre to the local big screen arena. It is an action picture that combines serious situations with humour. It is also not often that you get to see Frank Opperman in such a badass role and although things get a bit rough as the story progresses, it also makes you laugh. Definitely a movie that everyone should go and see,” says lead-actor Bennie Fourie (Vuil WasgoedMooirivier, Hotel)
 
Watch the trailer here:  https://youtu.be/NM7zUkjcZ2c
 
Most of the action-packed events take place in the picturesque, mountainous Du Toitskloof area in the Cape. The film shifts local boundaries in terms of style and genre, and the same type of camera lens used for the 1970s hit The Godfather was used to great effect in this modern action-thriller.     
 
Bennie is brilliant in the role of the nerdish Daniël, who has been bullied by those around him his entire life. However, his bland existence quickly turns into a nightmare when a confrontation with his marriage counsellor (Tim Theron) goes awry and his dubious employer and crime boss, Frank Redelinghuys (Frank Opperman), helps him clean up the mess.
 
When a new piece of evidence provides Frank’s arch nemesis, policeman Johannes Ackermann (James Borthwick), with the perfect opportunity to finally capture this criminal and his brother Hansie (André Weideman), Daniël is unknowingly used as bait. He is placed under the surveillance of Erica Kruger (Marlee van der Merwe), who harbours a few dark secrets of her own. 
 
About the character he plays, Bennie reveals: “Daniël is a guy with the worst luck and everything in his life seems to go wrong. To give life to this unhappy man, I gained 16 kg. The transformation helped me to literally put myself in his shoes, because I did not feel like myself anymore. My movements became restricted and I got tired very quickly too.”
 
Several other stars, including Jana Cilliers, Lika Berning, Clyde Berning, Neels van Jaarsveld, Laudo Liebenberg, among others, can be seen in the film.
 
According to the director, the actors chosen for the movie were envisioned long before the script was completed. “We had a very clear picture who would be perfect for each part from the get-go, and all we had to do was to phone them with an offer.”
 
To make her character more credible, Marlee (Getroud met Rugby) had to work with a stunt choreographer to accurately convey her intense fight scenes. 
 
“I was eight months pregnant when Quentin Krog told me about the role. It was a huge but enjoyable challenge to get rid of the baby weight and to transform myself into an assassin with above-average physical abilities. I also enjoyed the idea of playing a character that is different to what I’m used to,” says Marlee about preparing for her role. “It was quite an experience being in the company of legends such as Frank Opperman, James Borthwick and Jana Cilliers. And to work with Bennie Fourie – what fun! It was so difficult at times to not laugh at him in some of the scenes. His improvisation is very sharp.” 
 
However, this doesn’t mean that the director wasn’t open to creative suggestions – he divulges that several scenes were spontaneously adapted at the last minute due to the interesting interpretation thereof by the actors.
 
“When you get the opportunity to work with Quentin Krog, you take it. Aside from the fact that he is a wonderful human being and director, with great passion for what he does, he also has an amazing eye for detail and is meticulous in his planning,” Bennie says. “Another great thing about him, is that when he casts you in a role, he gives you the freedom to make decisions about your character and add your own flavour to the script, which is something that I truly appreciated.” 
 
While viewers will undoubtedly be confronted by various stereotypes in between the blood and consternation, they will soon realise that ANDER MENS exposes several deeper themes such as bullying, self-image, respect, relationships, family ties, violence and crime; it shows that even the most hardened personality can sometimes be vulnerable, and that even a Nobody can develop into a Somebody who stands up for himself.       
 
The film promises to leave the audience roaring with laughter with its quick-witted dialogue and dark humour, while also keeping them gripped as the nail-biting events unfold and they realise that it is every person’s responsibility to determine their own identity in life.  
 
“It’s the type of film that people can get lost in, laugh at and get thrilled by all at the same time. But it also contains the important message that the world crushes those who don’t embrace the opportunity to adapt and that you should not wait for your life to fall apart before you do something to better it,” Krog concludes. 
 
ANDER MENS was produced by Marche Media (Die SeemeeuKanarie) in collaboration with kykNET Films, M-Net Movies and the Department of Trade and Industry (DTI) and is distributed by Filmfinity (Pty) Ltd. It will be released in local cinemas on 23 August 2019.
 
SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/AnderMens2019/
Twitter: @marche_media
Instagram: @Ander_Mens_Film