Almero Reik Video Vir Monochromie Uit

Embedded thumbnail for Almero Reik Video Vir Monochromie Uit
Friday, June 8, 2018 - 13:12

Die uiters talentvolle Almero se nuutste treffer, MONOCHROMIE, is onlangs aan radio uitgereik. Dit is ‘n kragballade en gaan oor ‘n gevoel wat almal ervaar: die soeke na iemand wat ons tuis kan noem. Die aanslag van dié kragtige alternatiewe ballade is poëties en hartroerend en die ritme en melodie vars en meesleurend. Dit is die perfekte pasmaat vir Almero se unieke stem en storievertellerstyl, wat beslis sal aanklank vind by gehore van alle ouderdomme.

Die musiekvideo vir hierdie liedjie is pas uitgereik en ‘n album word ook vir later vanjaar beplan.

Kyk die video hier: https://youtu.be/jT8fuTHwoFc

Monochromie se musiekvideo is 'n elegante uitbeelding van wat in my gedagtes gebeur het tydens die skryf van die liedjie, saam met Ruan Graaff en Nico Welgemoed.  Die intrige of storie agter die video is iets wat my baie na aan die hart lê: 'n soektog na iemand. Die kamera vetolk die rol van die persoon wat soek, en die danseres is die persoon waarna gesoek word. Hierdie storie oor 'n soektog is ook die ruggraat van die lied”, sê Almero.

Die video is in die hartjie van Johannesburg, op die dak van PropStars verfilm.  Nico Welgemoed het die video vervaardig en Bouwer Bosch het die rol van regisseur vertol. Die danseres in die video is die ongelooflike talentvolle Zahré Harris.  “Ek wou nog altyd dans in ‘n musiekvideo, maar weens my gebrek aan dans-talent moes ek maar tevrede wees met iemand wat rondom my dans!”, skerts Almero.

Oor sy musiek, sê Almero: “Dis vol (soms te veel) beelde en metafore en my stem is ’n instrument waarvan ek die handleiding verloor het.” Hy wil graag grense in die Afrikaanse musiekberyf verskuif deur diepsinnige lirieke met moderne en interessante klanke te kombineer. MONOCHROMIE versinnebeeld nie net hierdie doelwit nie, maar is ook ’n goeie aanduiding van wat luisteraars in die toekoms van hom kan verwag.

Monochromie is beskikbaar op die volgende platforms:

Apple music: https://itunes.apple.com/za/album/monochromie/1387541942?i=1387541945

Spotify: https://open.spotify.com/album/1nUarzCx9z97XiE9NbGfXq

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook:
https://www.facebook.com/Almeromusic/
Twitter: @AlmeroWel
Instagram: @almero_welgemoed
SoundCloud: https://soundcloud.com/themusicisme
Webtuiste: https://almero.co/

Almero Releases Music Video For Monochromie

The very talented Almero’s newest hit, MONOCHROMIE, was released to radio stations recently. It is a power ballad and it is about a feeling we all experience from time to time: searching for someone we can call home. This powerful alternative ballad is poetic and touching, and the rhythm and melody are fresh and enthralling. It is the perfect fit for his unique voice and story-telling style, and will no doubt resonate with audiences of all ages.

The music video for this song has just been released and album are being planned for later this year.

Watch the video here: https://youtu.be/jT8fuTHwoFc

The music video for Monochromie is an elegant showcase of what happened in my mind when I wrote this song with Ruan Graaff and Nico Welgemoed.  The intrigue of the story behind the video is something very close to my heart: the search for someone. The camera plays the role of the person that is looking and then it spots the dancer. This story about the search is the backbone of the song” says Almero.

The video was filmed in the heart of Johannesburg on the roof of PropStars.  Nico Welgemoed produced the video with Bouwer Bosch as director. The dancer in the video is the amazing and talented Zahré Harris.  “Since I can remember I wanted to dance in a music video, but due to my lack of talent in the dancing department I had to be content with someone dancing around me”, jokes Almero.

About his music, Almero says: “It is full (sometimes too full) of images and metaphors and my voice is an instrument for which I have lost the manual.” He wants to shift boundaries in the Afrikaans music industry by combining his profound lyrics with modern and interesting sounds. MONOCHROMIE not only symbolises this goal, but also predicts what listeners can expect from him in the future.

Monochromie is available via the following platforms:

Apple music: https://itunes.apple.com/za/album/monochromie/1387541942?i=1387541945

Spotify: https://open.spotify.com/album/1nUarzCx9z97XiE9NbGfXq

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook:
https://www.facebook.com/Almeromusic/
Twitter: @AlmeroWel
Instagram: @almero_welgemoed
SoundCloud: https://soundcloud.com/themusicisme
Website: https://almero.co/