“Almal Weet Hoe Liefde Voel En Almal Het Soms Vergifnis Nodig,” Sê Stefan Jansen Oor Sy Eerste Enkelsnit

Thursday, October 15, 2020 - 15:41

Spits jou ore, want die Pretorianer, Stefan Jansen se eerste enkelsnit, VERDIENSTE EN GENADE, is beslis nie iets wat jy wil mis nie. Die liedjie is pas vrygestel en reg om die radiogolwe oor te neem. Dit spog met ’n verfrissende kontemporêre klank en opregte hartslirieke waarby luisteraars aanklank vind.

Dié sangsensasie se dinamiese lekkerluister-stem is die perfekte pasmaat vir hierdie emosionele liefdestreffer uit die kunstenaar se eie pen.

VERDIENSTE EN GENADE is ’n baie persoonlike liedjie wat gaan oor die sanger se liefdesverhouding met sy meisie. Hulle vriendskapsverhouding van die afgelope vyf jaar en sy skuldgevoelens oor hoe dinge op ’n stadium skeefgeloop het, het hom gedryf om sy gevoelens aan haar te openbaar en haar te vra om hom te vergewe. Dit is eers in Engels geskryf en opgeneem as Song of Silence, waarna Robin Walsh hom geïnspireer het om dit na Afrikaans te vertaal.

“Dit gaan oor die pad wat ek en my meisie al saam gestap het. Ek het nie van die begin af gesien watter waarde sy tot my lewe voeg nie en ons was vir ’n rukkie lank net vriende,” vertel hy. “Op ’n stadium, het ek besef dat ek haar in my lewe nodig het en nie as vriendin en maat wil verloor nie, al sou dit beteken dat ek my liefde uiteindelik aan haar moes verklaar. Ek het oop kaarte met haar gespeel en sy het my vergewe; nie uit verdienste nie maar alleen uit genade.”

Die snit, wat letterlik oornag geskryf en die volgende oggend opgeneem is, se meesleurende wysie sal jou nie net lus maak om jou meisie nader te trek vir ’n rukkie nie, maar is ook een van daardie liedjies wat in jou kop bly vassteek – lank nadat jy dit vir die eerste keer gehoor het. 

“Hierdie is my eerste Afrikaanse liedjie en ek het nie kans gehad om ’n storie uit te dink nie. Die inhoud is die suiwer waarheid,” verduidelik die musikant. “Ek dink dat baie mense daarmee sal kan vereenselwig. Almal was al op ’n plek waar hulle iets gekry het uit blote genade. Almal weet hoe liefde voel en almal het soms vergifnis nodig.”

Hy was nog altyd versot op musiek en was in graad-10 deel van ’n Punk-musiekgroep op skool, maar dit het nie lank gehou nie. Nou lag hy daaroor en sê: “Niemand van ons kon regtig sing destyds nie. Dit het ons einde beteken. Nou sing almal van ons redelik goed. Tydsberekening is alles!”

Dit was egter waar die musiekgogga hom behoorlik gebyt het en hy sy pa gevra het om hom ordentelik te leer kitaarspeel. Wat begin het as kampvuurmusiek in die bosveld, het gou gegroei na betaalde solo-optredes by restaurante en kroeë vir sakgeld in Pretoria waar hy gaan Regte studeer het. Later het hy deel geword van die Gobabis Band, saam met wie hy steeds musiek maak.

Oor die jare, het hy die verhoog saam met verskeie groot name gedeel, waaronder Jan Blohm, Valiant Swart, Justin Serrao, Crash Car Burn en Anton Goosen. Hy het ook die voorreg gehad om in 2018 by The Parlotones aan te sluit as deel van hulle twintigjaarherdenkingtoer in Europa en om aan die begin van 2020 sy musiek in Switzerland te gaan bemark.

Die sanger, wat groot geword het in Bronkhorstspruit, verklap dat hy mal is daaroor om na betekenisvolle akoestiese musiek te luister en dat hy ook groot bewondering het vir ’n verskeidenheid intenasionale musikante en musiekgroepe soos Foo Fighters, Elton John, Paul Simon, Bob Dylan, Leonard Cohen, Joshua Kadison, Foy Vance en Freddy Mercury, terwyl hy plaaslik graag saam met name soos Laurika Rauch, Hunter Kennedy, Valiant Swart en Danie du Toit (Spoegwolf) sou wou werk. “As ek my gunsteling-musiek moet opsom sou ek sê dit sou organies, eg en eerlik wees. Liriekgedrewe musiek is vir my belangrik, maar ek vang myself baie uit net na die musiek luister, en andersom,” deel hy.

As hy nie ’n musikant was nie, sou hy graag akoestiese kitare wou bou en verkoop; ’n vaardigheid wat hy graag in die nabye toekoms wil bemeester, aangesien hy reeds ’n gekwalifiseerde kitaartegnikus ook is.

Maar vir nou is sing sy grootste fokus en werk hy hard aan nuwe Afrikaanse liedjies, lewendige optredes en regsake om die pot aan die kook te hou.

Stefan Jansen glo dat musiek opreg en eerlik moet wees... en daarom sing hy graag oor hoe hy die wêreld sien. VERDIENSTE EN GENADE gaan nie net ’n treffer onder verliefdes en op die treffersparades wees nie, maar is ook die begin van ’n baie belowende solo-musiekloopbaan vir hierdie talentvolle kunstenaar.

SOSIALEMEDIASKAKELS:
Facebook:
https://www.facebook.com/StefanJansenMusic/  
Instagram: @stefan.jansen.music

Luister na VERDIENSTE EN GENADE hier:
https://www.youtube.com/watch?v=u3RV3oMASxc

VERDIENSTE EN GENADE sal binnekort op alle digitale platforms beskikbaar wees.

PUBLISITEIT EN BEMARKING:
STARBURST PROMOSIES

Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za

“Everyone Knows What Love Feels Like And We Have All Needed Forgiveness At Some Point In Time,” Says Stefan Jansen About His Debut Single

Listen up, because Pretoria based Stefan Jansen’s debut single, VERDIENSTE EN GENADE, is definitely not something that you want to miss. The song has just been released and is ready to take over radio frequencies across the country. It boasts a refreshing contemporary sound and sincere heartfelt lyrics that will most definitely resonate with listeners of all ages.

The singing sensation’s warm and dynamic voice is the perfect match for this emotional love song that was written by the artist himself.

VERDIENSTE EN GENADE is a very personal song about the singer’s relationship with his girlfriend and long-time friend and how he was sorry for hurting her in the past. Although it was initially written and recorded in English Song of Silence, Robin Walsh inspired him to translate it to Afrikaans.

“It is about the journey my girlfriend and I have had together so far. At the beginning of our relationship, I was unable to see how much she meant to me,” he says. “One day I realized that I indeed needed her in my life and did not want to lose her as a friend and partner, even if it meant finally declaring my love to her. I played open cards with her and she forgave me.”

The track was literally written overnight and recorded that next morning and has a captivating tune that will not only make you want pull your loved one closer for a while, but is also one of those songs that remains stuck in your head - long after hearing it for the first time.

“This is my first Afrikaans song and I did not have a chance to come up with a story. The content is the pure truth,” explains the musician. “I think a lot of people will be able to identify with that. Everyone has been to a place where they have received something out of sheer grace. Everyone knows how love feels and sometimes everyone needs forgiveness.”

He has always loved music and was part of a Punk music group at school, but it did not last long because the band members’ sound did not work well together. He laughs about it now and says: “None of us were able to sing well back then, but practice makes perfect and timing is everything!”

But he wasn’t prepared to give up on his music dreams just yet and asked his father to teach him to play guitar properly. What started out as campfire music in the bush, soon grew into paid solo performances at restaurants and bars for pocket money in Pretoria, where he went to study Law. Later he became part of the Gobabis Band, with whom he still performs with.

Over the years, he has shared the stage with several big names, including, Jan Blohm, Valiant Swart, Justin Serrao, Crash Car Burn and Anton Goosen. He also had the privilege of being part of The Parlotones’s twentieth anniversary tour in Europe in 2018 and promoting his music in Switzerland at the beginning of 2020.

The singer attended Primary and High School in Bronkhorstspruit, reveals that he loves listening to meaningful acoustic music and that he has great admiration for international musicians and groups such as Foo Fighters, Elton John, Paul Simon, Bob Dylan, Leonard Cohen, Joshua Kadison, Foy Vance and Freddy Mercury. He would also love to collaborate with the likes of Laurika Rauch, Hunter Kennedy, Valiant Swart and Danie du Toit (Spoegwolf), locally. “If I had to summarise my favourite music, I would say it would have to be organic, genuine and honest. Lyric-driven music is important to me, but I also enjoy just listening to the music, and vice versa,” he shares.

If he had to choose a different career, he would have liked to build and sell acoustic guitars; a skill that he would like to master in the near future, because he is already a qualified guitar technician.

But for now, singing is his main focus. He is working hard on creating new Afrikaans songs, preparing for live performances and assisting clients with legal matters to make a living.

Stefan Jansen believes that music should be sincere and honest... and likes to share his perspective of the world through his own songs. VERDIENSTE EN GENADE is not only going to top the charts of various radio stations, but is also the start of a very promising solo music career for this talented artist.

Listen to VERDIENSTE EN GENADE here:
https://www.youtube.com/watch?v=u3RV3oMASxc

The song will be available on all digital platforms soon.

SOCIAL MEDIA LINKS:
Facebook:
https://www.facebook.com/StefanJansenMusic/
Instagram: @stefan.jansen.music

PUBLICITY & MARKETING:
STARBURST PROMOTIONS

Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za